HR | EN

logo
header pozadina-min

Hrvatski sabor usvojio Godišnje izvješće o radu Agencije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

Na 19. sjednici Hrvatskog sabora održanoj u petak, 15. prosinca 2023. prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Izvještajno razdoblje, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine, obilježile su međunarodne, projektne i edukativno-savjetodavne aktivnosti Agencije, kao i značajan porast broja korektivnih mjera, od kojih se ističu upravne novčane kazne.

U 2022. godini Agencija je izrekla 257 korektivnih mjera, što je povećanje od 117,80 % u odnosu na 2021. kad je izrečeno 118 korektivnih mjera te je izrekla 14 upravnih novčanih kazni u ukupnom iznosu od 528.369,00 eura čime bilježi porast od 250% u odnosu na 2021. godinu.

U navedenom izvještajnom razdoblju Agencija je u radu imala ukupno 3761 predmet, od kojih je 2204 predmeta zaprimljeno u rad u 2022. godini, a 1557 predmeta je zbog kompleksnosti preneseno iz prethodnog razdoblja. U 2022. godini riješeno je ukupno 2914 predmeta.

Zaprimljeni predmeti odnosili su se na pritužbe/zahtjeve građana za utvrđivanje povrede prava, predstavke drugih tijela kojima prosljeđuju na daljnji postupak zahtjeve za utvrđivanje povrede prava, upite i sumnje građana u nezakonitu obradu osobnih podataka te upite građana kojima traže mišljenje o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka u pojedinim sektorima. Također, Agencija je u ovom izvještajnom razdoblju zabilježila i porast broja zaprimljenih zahtjeva za utvrđivanje povrede prava o kojima, sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Agencija odlučuje rješenjem, a broj riješenih zahtjeva za utvrđivanje povrede prava iznosi 317.

Sukladno svojim istražnim ovlastima, Agencija je u 2022. godini provela ukupno 1140 nadzora koji obuhvaćaju nadzore na zahtjev ispitanika, na prijedlog treće strane te po službenoj dužnosti, a od ukupnog broja nadzora/nadzornih aktivnosti 299 je provedeno izravno, dok je 841 nadzora/nadzornih aktivnosti provedeno neizravno. Broj građana koji se svakodnevno telefonski javlja Agenciji znatno je veći u odnosu na broj zaprimljenih upita pisanim putem te je zabilježeno preko 2800 poziva.

U 2022. godini Agencija je imala čast biti domaćinom jubilarne 30. konferencije europskih nadzornih tijela, koja se održala pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske 19. i 20. svibnja 2022. godine u Cavtatu i Dubrovniku.

Za istaknuti je i Twinning projekt „Pružanje potpore u implementaciji moderniziranog zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka Republike Sjeverne Makedonije“ te projekt sufinanciran iz programa Europske unije za Prava, jednakost i građanstvo pod nazivom „Kampanja podizanja svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike“ (ARC) tijekom kojeg je Agencija educirala više od 2500 malih i srednjih poduzetnika te izradila čitav niz edukativnih materijala.

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine možete pronaći ovdje.

A

Povezano

X
Skip to content