HR | EN

logo
header pozadina-min

Priručnik za službenike za zaštitu podataka, Brošura “Zašto je važno imenovati službenika za zaštitu podataka”, Uloga i zadaće službenika za zaštitu podataka, Edukativne aktivnosti za službenike za zaštitu podataka

NAPOMENA! Molimo da kontakt podatke službenika za zaštitu podataka dostavljate isključivo putem web obrasca niže. Molimo da nam kontakt podatke službenika NE DOSTAVLJATE  poštom. Kad želite dostaviti izmjene vezano za imenovanje službenika za zaštitu podataka, potrebno je ponovno ispuniti cijeli obrazac.

VAŽNO! Za sva pitanja u vezi imenovanja službenika za zaštitu podataka, molim obratite nam se ISKLJUČIVO pisanim putem na e-mail: registar@azop.hr.

Sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade i izvršitelj obrade imenuju službenika za zaštitu podataka u svakom slučaju u kojem:

  • (a) obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo, osim za sudove koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti,
  • (b) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri, ili
  • (c) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od opsežne obrade posebnih kategorija podataka na temelju članka 9. i osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10.

Voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužni su objaviti kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka i priopćiti ih nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). 

Sve odluke o imenovanju službenika donesene na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka trebaju se uskladiti s Općom uredbom o zaštiti podataka.

NAPOMENA! Preporučamo pažljivo pročitati prije imenovanja službenika za zaštitu podataka.

Člankom 37. stavkom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da se službenik za zaštitu podataka imenuje na temelju stručnih kvalifikacija, a osobito stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka te sposobnosti izvršavanja zadaća iz članka 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Nadalje, prema čl. 38. st. 6. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je kako službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti, a voditelj obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

U Smjernicama o službenicima za zaštitu podataka (WP 243 rev.01) navedeno je kako je nepisano pravilo da radna mjesta koja mogu biti u sukobu interesa u okviru organizacije mogu biti položaji u višem rukovodstvu (kao što su predsjednik uprave, direktor poslovanja, direktor financija, glavni medicinski službenik, voditelj odjela za marketing, voditelj ljudskih resursa ili voditelj odjela za informacijsku tehnologiju), ali i niže uloge u hijerarhijskoj strukturi organizacije ako takvi položaji ili uloge podrazumijevaju utvrđivanje svrhe i načina obrade osobnih podataka.

Obrazac služi za podnošenje izjave o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka unutar Vaše organizacije Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Službenik za zaštitu podataka obavezno se imenuje u slučajevima propisanim člankom 37. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Možete imenovati službenika za zaštitu podataka dobrovoljno, čak i ako to niste obavezni. Međutim, u tom slučaju važno je istaknuti da se isti zahtjevi iz Opće uredbe o zaštiti podataka primjenjuju kao i u slučaju kad je voditelj ili izvršitelj obrade u obvezi imenovati službenika za zaštitu podataka. Nakon što ispunite i pošaljete obrazac, primit ćete obavijest o primitku. Sve rubrike u obrascu potrebno je ispravno ispuniti, a navedeni podaci moraju biti točni. Više o obradi osobnih podataka službenika za zaštitu podataka u Agenciji za zaštitu osobnih podataka možete pronaći ovdje: https://azop.hr/politika-privatnosti/.

OBRAZAC ZA IMENOVANJE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

(VAŽNO! Sukladno članku 38. Opće uredbe o zaštiti podataka, službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.)
Adresa elektroničke pošte treba biti takva da omogućuje nesmetanu komunikaciju sa službenikom za zaštitu podataka, također i za vrijeme odsutnosti i kadrovskih promjena. Na primjer, zaštita.podataka@organizacija.hr
Click or drag a file to this area to upload.
X
Skip to content