HR | EN

logo
header pozadina-min

Izjava Vijeća Europe “Bolja zaštita pojedinaca u kontekstu međunarodnog protoka podataka: potreba za demokratskim i učinkovitim nadzorom obavještajnih službi”

Nakon odluke Suda Europske unije u predmetu „Schrems II”, Alessandra Pierucci, predsjednica Odbora Konvencije 108 i Jean-Philippe Walter, povjerenik za zaštitu podataka Vijeća Europe, objavili su zajedničku izjavu kojom se podsjeća na važnost i utjecaj Konvencije o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Konvencija 108 +) u kontekstu međunarodnih prijenosa podataka.

Sve veći broj dionika poziva na demokratski i učinkovit nadzor sigurnosnih i obavještajnih službi diljem svijeta, kako bi se osigurala bolja zaštita prava i temeljnih sloboda pojedinaca.

Načela Konvencije 108+ i režim strogih izuzeća koji ona dopušta, posebno u kontekstu sigurnosti i obavještajnih podataka, snažni su elementi za odgovor na zabrinutost izraženu nakon otkrića Edwarda Snowdena vezano za nezakonito prikupljanje i obradu osobnih podataka europskih građana od strane američkih sigurnosno-obavještajnih službi.

Predsjednica Odbora Konvencije 108 i povjerenik Vijeća Europe za zaštitu podataka također smatraju da jedinstveni mandat Vijeća Europe, iskustvo u pogledu ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, kao i otvaranje izvan europskih granica (s nekim od njezinih značajnih instrumenata kao što su, između ostalih, Konvencija 108 i Budimpeštanska konvencija), čine ovu organizaciju idealnim forumom za uključivanje u međunarodnu suradnju i zajednički rad na osjetljivom pitanju prikupljanja i obrade osobnih podataka od strane nacionalnih sigurnosnih službi.

A

Povezano

X
Skip to content