HR | EN

logo
header pozadina-min

Izlaganje predstavnika AZOP-a na Prvom savjetovanju službenika za informiranje u organizaciji Povjerenika za informiranje – Šibenik 15.10.2019.

Šibenik (16.10.2019.) na I. savjetovanju službenika za informiranje, u organizaciji Povjerenika za informiranje, svoje izlaganje u uvodnom dijelu savjetovanja, imao je ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka, gospodin Anto Rajkovača, dok je u okviru prvog panela govorila gospođa Branka Bet-Radelić, načelnica Službe za zaštitu osobnih podataka u Agenciji.

anto-rajkovaca

U okviru teme koja se bavi pitanjem ograničenja pri ostvarivanju prava na pristup informacijama, u kontekstu zaštite osobnih podataka, gospodin Rajkovača je svim sudionicima ovog stručnog skupa, pretežno službenicima za informiranje iz tijela javne vlasti, prikazao ukupni koncept zaštite osobnih podataka u RH kao i nadležnosti, ovlasti i zadaće koje je Agencija, prema europskim i nacionalnim propisima, dužna provoditi i prema tijelima javne vlasti.

Također, govorio je o tome kao je Agencija upoznata s neopravdanom zaprekom davanja informacija ili podataka, u kontekstu Zakona o pravu na pristup informacijama, kroz izgovor da se zbog zaštite osobnih podataka i GDPR-a, isti ne mogu dati, ali i da se često medijima ne odgovara na klasične novinarske upite pa oni kao kanal za dobivanje određenih informacija i podataka koriste institut prava na pristup informacijama.
Utvrđeno je i da se isto ponekad pogrešno tumači te je osobito naglašeno da u slučajevima kada preteže javni interes, osobni podaci se trebaju učiniti dostupnim u svrhu transparentnosti jer tijela javne vlasti prema ZPPI imaju i obvezu pojedine informacije učiniti javno dostupnima, ali treba imati na umu obvezu primjene načela obrade i objave osobnih podatka, poštivanja usklađenosti s Uredbom (EU) o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno, iznimno je važno vodi računa o opsegu podataka koji se objavljuju te da se objavljuju samo nužni podaci, važni za samu svrhu.

Ovo je bila prilika za dati savjet i medijima da prilikom objave pojedinih vijesti vode brigu o količini osobnih podataka koje objavljuju te da objavljuju samo one osobne podatke koji su nužni u odnosu na bitnost izvještavanja javnosti o temi o kojoj izvještavaju, a isto tako da nepotrebno ne iznose informacije koje mogu dodatno ugroziti nečiju privatnost, posebno kada je riječ o djeci.

branka-bet-radelic

Izlaganje gospođe Branke Bet-Radelić bio je svojevrsni nastavak izlaganja ravnatelja u okviru kojeg je načelnice Službe za zaštitu osobnih podataka u Agenciji, detaljnije govorila o zaštiti podataka u tijelima javne vlasti, usklađenosti s GDPR-om i Zakonom o provedbi Opće uredbe u kontekstu davanja i objave osobnih podataka i informacija kroz institut prava na pristup informacijama. Ovo izlaganje bilo je prvenstveno  usmjereno na osiguranje prava na pristup informacijama s aspekta propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, preciznije, njihovu zakonitu obradu s ciljem ostvarivanja dvaju ustavnih prava.

Gospođa Bet-Radelić, svoje predavanje kao i čitav niz odgovora na upite koje postavljaju sudionici ovog stručnog skupa, potkrjepljuje primjerima i slučajevima iz svoje dugogodišnje prakse i iskustva s kojima se Agencija susreće, a posebno od trenutka kada Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), sredinom 2018. postaje obvezujuća.

A

Povezano

X
Skip to content