HR | EN

logo
header pozadina-min

Javna objava osobnih podataka na oglasnoj ploči sudova

Objavljeno: 10.9.2021.

Temeljem učestalih upita koji se odnose na objavu osobnih podataka građana na web stranici e-oglasna.pravosudje.hr, Agencija za zaštitu osobnih podataka odgovara kako slijedi:

Prije svega ističemo da se Opća uredba o zaštiti podataka izravno primjenjuje i u potpunosti je obvezujuća u svim državama članicama Europske unije pa tako i u Republici Hrvatskoj, jednako za sve pravne i fizičke osobe koje obrađuju osobne podatke.

Vezano za obradu/objavu osobnih podataka od strane sudova navodimo kako je u uvodnoj izjavi (20) Opće uredbe o zaštiti podataka navedeno kako se ova Uredba primjenjuje, među ostalim, na aktivnosti sudova i drugih pravosudnih tijela, u pravu Unije ili pravu države članice moglo bi se odrediti radnje i postupke obrade u vezi s obradom osobnih podataka koju obavljaju sudovi i druga pravosudna tijela.
Osobni podaci građana obrađuju se temeljem raznih pravnih osnova, primjerice kada to propisuje poseban zakon, kada postoji ugovorni odnos, legitimni interes i sl.
Za svaku obradu pa tako i objavu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha i relevantna pravna osnova (članak 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka). Tako je člankom 6., stavkom 1. Opće Uredbe propisano da „je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:“ konkretno točka …„(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;“… i …„(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;“…

Javna objava osobnih podataka fizičkih osoba od strane sudova putem e-oglasne ploče, a u svrhu dostave, predstavlja izvršavanje službenih ovlasti sudova te poštivanje njihove pravne obveze u smislu članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, a koja objava je detaljno propisana Zakonom o sudovima, Odlukom Ministra  (donesena u skladu s ovlastima koje proizlaze iz članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima), Sudskim poslovnikom, Zakonom o parničnom postupku i  Zakonom o stečaju potrošača.

S aspekta zaštite osobnih podataka postupanje sudova u konkretnom slučaju uzimajući u obzir opseg osobnih podataka koji se čine javno dostupnima je također definiran navedenim propisima, kao i da se isti uklanjaju nakon svrhe za koju su isti objavljeni.

Nastavno na objavu osobnih podataka potrošača navodimo kako je u primjeni Zakon o stečaju potrošača  kao poseban zakon, kojim je, između ostalog, uređeno da se pismena u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-oglasna ploča sudova. Smatra se da je dostava pismena obavljena istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova te se objava pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova smatra dokazom da je dostava obavljena svim sudionicama i onima za koje ovaj Zakon propisuje posebnu dostavu.

Zaključno napominjemo, kako je u uvodnoj izjavi (20) Opće uredbe o zaštiti podataka također navedeno da nadležnost nadzornih tijela ne bi smjela obuhvaćati obradu osobnih podataka kada sudovi djeluju u sudbenom svojstvu kako bi se zaštitila neovisnost pravosuđa u obavljanju njegovih sudskih zadaća, među ostalim u donošenju odluka. Trebalo bi biti moguće povjeriti nadzor takvih radnji obrade podataka posebnim tijelima u okviru pravosudnog sustava države članice, koja bi posebno trebala osigurati sukladnost s pravilima ove Uredbe, promicati svijest djelatnika u pravosuđu s o njihovim obvezama na temelju ove Uredbe i rješavati pritužbe u vezi s takvom obradom osobnih podataka. Stoga sukladno iznesenom, a zbog neovisnosti sudova u obavljanju njihovih zadaća, obrada podataka od strane sudova nije u nadzornoj nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka.

A

Povezano

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu...

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

X
Skip to content