HR | EN

logo
header pozadina-min

Javna objava osobnih podataka u prekomjernom opsegu na službenoj internetskoj stranici Općine

Objavljeno 31.10.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva u bitnome navodi kako je Općina na svojim službenim internetskim stranicama objavila njegove osobne podatke u opsegu njegovog imena, prezimena, adrese, telefona, e-mail adrese te podataka o broju čestice nekretnine i financijsku ponudu sa njegovim potpisom. S tim u vezi podnositelj zahtjeva navodi kako za takvu objavu nije postojala pravna osnova iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kao dokaz svojim navodima iz podnesenog zahtjeva za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka podnositelj zahtjeva Agenciji dostavlja screen shot internetske stranice Općine Sjednice općinskog vijeća te pojedinačne popratne akte i dokumente objavljene u pdf. formatu, a koji između ostaloga sadrže i njegove osobne podatke u opsegu njegovog imena, prezimena, adrese, telefona, e-mail adrese i broj katastarske čestice.

Zahtjev je djelomično osnovan.

Više u Rješenju.

X
Skip to content