HR | EN

logo
header pozadina-min

KOMPROMITACIJA KORISNIČKIH RAČUNA PRI KORIŠTENJU INTERNETA – MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Nastavno na jučerašnju objavu CARNET-ovog nacionalnog CERT-a o curenju podataka o 226 milijuna jedinstvenih korisničkih računa, od čega je preko 47 000 računa s adresama elektroničke pošte koja završava na .hr (npr. ime.prezime@domena.hr), Agencija za zaštitu osobnih podataka želi skrenuti pozornost svim građanima Republike Hrvatske na važnost uspostavljanja odgovarajućih tehničkih mjera zaštite osobnih podataka na online servisima koje koriste (npr. društvene mreže, web shopovi i slično), odnosno na postavljanje odgovarajućih snažnih lozinki.

Preporuka Agencije je da korisnici za svaku prijavu u Internet servis ili neku drugu uslugu koju koriste, kreiraju zasebnu snažnu lozinku kojom će pristupati u taj servis ili uslugu te da ne koriste isto korisničko ime i lozinku za više servisa ili usluga.

Snažna sigurnosna lozinka sadrži:
• 16 ili više znakova (što više to bolje),
• velika slova (ABCDEFGH…),
• mala slova (abcdefgh…),
• brojke (123456…),
• simbole (@#$%{ } [ ] ( ) / \ ‘ ” , ; : . < >…).

Također, građanima savjetujemo da sukladno uputama nacionalnog CERT-a na usluzi „Have I Been Pwned“ putem poveznice https://haveibeenpwned.com/ provjere SVE svoje adrese elektroničke pošte koje koriste kao korisničko ime za prijavu u Internet servise ili usluge (ne samo one koje završavaju na .hr) jesu li kompromitirane, odnosno nalaze li se u hakerskim bazama. Ukoliko utvrde da je određena adresa elektroničke pošte kompromitirana, savjetujemo sljedeće:

• iz predostrožnosti promijeniti lozinku za tu adresu elektroničke pošte u novu snažnu sigurnosnu lozinku
• u svim Internet servisima i Internet uslugama u kojima su koristili tu adresu elektroničke pošte kao korisničko ime za prijavu (npr. društvene mreže, Internet trgovina, itd.) za svaki od tih servisa i usluga kreiraju novu zasebnu snažnu sigurnosnu lozinku. Ukoliko ta Internet usluga ili servis nude preporučljivo bi bilo uključiti opciju dvostruke autentifikacije.

A

Povezano

X
Skip to content