Lažne kamere

Objavljeno: 22.12.2022.

Slijedom navoda iz Vašeg upita, s aspekta zaštite osobnih podataka, Agencija za zaštitu podataka se očituje kako slijedi:

Sukladno čl. 2. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka ova se Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

Sukladno čl. 25. st. 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) videonadzor u smislu odredbi ovoga Zakona odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Sukladno čl. 4. toč. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, za potrebe ove Uredbe, pojam “osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Dakle, niti Opća uredba o zaštiti podataka niti Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka nisu primjenjivi kad je riječ o „lažnim kamerama“ odnosno kamerama kojima se ne obrađuju osobni podatci, međutim, u načelu je moguća primjena drugih nacionalnih propisa.

A

Povezano

Ima li roditelj pravo uvida u prijemni ispit svog djeteta?

10.2.2023. Slijedom Vašeg upita u kojem u bitnom pitate o mogućnosti davanja uvida roditelju u prijemni ispit kandidata za upis na fakultet, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka  propisano...

X
Skip to content