HR | EN

logo
header pozadina-min

Lažne kamere

Objavljeno: 22.12.2022.

Slijedom navoda iz Vašeg upita, s aspekta zaštite osobnih podataka, Agencija za zaštitu podataka se očituje kako slijedi:

Sukladno čl. 2. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka ova se Uredba primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

Sukladno čl. 25. st. 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) videonadzor u smislu odredbi ovoga Zakona odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Sukladno čl. 4. toč. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, za potrebe ove Uredbe, pojam “osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Dakle, niti Opća uredba o zaštiti podataka niti Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka nisu primjenjivi kad je riječ o „lažnim kamerama“ odnosno kamerama kojima se ne obrađuju osobni podatci, međutim, u načelu je moguća primjena drugih nacionalnih propisa.

A

Povezano

Fotografiranje i objava fotografija djeteta u vrtiću

Fotografiranje i objava fotografija djeteta u vrtiću   Objavljeno: 28.11.2023. Nastavno na dopis, Agencija za zaštitu osobnih podataka u nastavku iznosi sljedeće: Napominjemo da je vrtić voditelj obrade u smislu članka 4. stavka 1. točke 4. Opće uredbe o zaštiti...

Izdavanje parkirnih karata i obrada osobnih podataka

Obrada osobnih podataka u svrhu izdavanja parkirnih karata  Objavljeno 15.11.2023. Nastavno na upit o obradi osobnih podataka vezano uz izdavanje parkirnih karata, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Prvenstveno ističemo da je za svako...

X
Skip to content