HR | EN

logo
header pozadina-min

Na plenarnoj sjednici u lipnju EDPB usvojio Smjernice o certificiranju kao alatu za prijenos osobnih podataka

Bruxelles, 16. lipnja 2022. – EDPB je usvojio Smjernice o certificiranju kao alatu za prijenos osobnih podataka. Sukladno članku 46. Opće uredbe o zaštiti podataka, odobreni mehanizmi certificiranja su novi alat za prijenos osobnih podataka u treće zemlje u nedostatku odluke o primjerenosti. Glavna svrha ovih smjernica je pružiti dodatna pojašnjenja o praktičnoj upotrebi ovog alata za prijenos.

Zamjenik predsjednice EDPB-a Ventsislav Karadjov rekao je: “Ove smjernice su revolucionarne, jer pružaju prve praktične smjernice o certificiranju kao alatu za prijenose – novom alatu za prijenos koji je uveo GDPR. Smjernice daju upute o tome kako se ovaj alat može koristiti u praksi i kako može pomoći u održavanju visoke razine zaštite podataka pri prijenosu osobnih podataka iz Europskog gospodarskog prostora u treće zemlje.”

Smjernice se sastoje od četiri dijela, od kojih se svaki fokusira na specifične aspekte u vezi s certificiranjem kao alatom za prijenose, kao što su svrha, opseg i različiti uključeni akteri; provedbu smjernica o zahtjevima za akreditaciju certifikacijskih tijela; posebne kriterije certificiranja u svrhu dokazivanja postojanja odgovarajućih zaštitnih mjera za prijenose; te obvezujuće i provedive obveze koje treba provesti. Smjernice nadopunjuju smjernice 1/2018 o certificiranju te su upućene na javno savjetovanje.

EDPB je donio odluku o rješavanju sporova sukladno članku 65. Opće uredbe o zaštiti podataka. Obvezujućom odlukom nastoji se riješiti nedostatak konsenzusa o određenim aspektima nacrta odluke francuskog nadzornog tijela kao vodećeg nadzornog tijela u vezi s Accor SA, tvrtkom čije se glavno sjedište nalazi u Francuskoj te naknadni prigovori koje je izrazilo jedno od zainteresiranih nadzornih tijela.

Francusko nadzorno tijelo je donijelo nacrt odluke nakon istrage u tvrtki Accor SA, a koja se odnosi na propust vezano za pravo na prigovor na primanje marketinških poruka poštom i/ili poteškoće u ostvarivanju prava na pristup. Dana 30. travnja 2021., francusko nadzorno tijelo je podijelilo svoj nacrt odluke s drugim zainteresiranim nadzornim tijelima u skladu s člankom 60. Opće uredbe o zaštiti podataka. Jedno nadzorno tijelo je dalo prigovore na nacrt odluke, a koji se, između ostalog, odnose i na visinu kazne.

Zainteresirana nadzorna tijela nisu mogla postići konsenzus oko jednog od prigovora, te je francusko nadzorno tijelo potom uputilo nacrt odluke EDPB-u na odlučivanje sukladno članku 65. Opće uredbe o zaštiti podataka, a čime se pokrenuo postupak rješavanja sporova.

EDPB je na sjednici usvojio obvezujuću odluku. Utvrđeno je da je dio prigovora “relevantan i obrazložen” u skladu sa zahtjevima članka 4. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Francusko nadzorno tijelo će svoju konačnu odluku donijeti na temelju odluke EDPB-a, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana. EDPB će svoju odluku objaviti na službenoj web stranici bez nepotrebnog odgađanja nakon što francusko nadzorno tijelo obavijesti voditelja obrade o svojoj nacionalnoj odluci.

A

Povezano

Međunarodna konferencija ARC II projekta

Međunarodna konferencija ARC II projekta

U okviru europskog projekta ARC II (AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) - Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike), 9. travnja 2024. u Rimu održana je međunarodna konferencija, koja je okupila predstavnike hrvatskog i...

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content