HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 23.10.2023.

Navođenje svojstva stranke u sudskom postupku na pismenima koja se šalju strankama u sudskom postupku

 

Nastavno na upit u vezi navođenja svojstva stranke u sudskom postupku na pismenima koja se šalju strankama u sudskom postupku, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, u cijelosti je obvezujuća i izravno primjenjiva u području zaštite osobnih podataka od 25. svibnja 2018. godine, a za čiju primjenu i provođenje na području Republike Hrvatske je nadležna Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Ističemo kako je prilikom svake obrade osobnih podataka potrebno voditi računa o načelima obrade osobnih podataka propisanim odredbom članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, a za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja sukladno odredbi članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Sukladno uvodnoj izjavi (20) Opće uredbe o zaštiti podataka, iako se ova Uredba primjenjuje, među ostalim, na aktivnosti sudova i drugih pravosudnih tijela, u pravu Unije ili pravu države članice moglo bi se odrediti radnje i postupke obrade u vezi s obradom osobnih podataka koju obavljaju sudovi i druga pravosudna tijela. Nadležnost nadzornih tijela ne bi smjela obuhvaćati obradu osobnih podataka kada sudovi djeluju u sudbenom svojstvu kako bi se zaštitila neovisnost pravosuđa u obavljanju njegovih sudskih zadaća, među ostalim u donošenju odluka. Trebalo bi biti moguće povjeriti nadzor takvih radnji obrade podataka posebnim tijelima u okviru pravosudnog sustava države članice, koja bi posebno trebala osigurati sukladnost s pravilima ove Uredbe, promicati svijest djelatnika u pravosuđu o njihovim obvezama na temelju ove Uredbe i rješavati pritužbe u vezi s takvom obradom osobnih podataka.

U vezi naprijed navedenog ističemo kako sukladno odredbi članka 55. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, nadzorna tijela nisu nadležna nadzirati postupke obrade sudova kada obavljaju svoju sudbenu funkciju.

Slijedom navedenog, Agencija za zaštitu osobnih podataka nije nadležna nadzirati postupke obrade sudova kada obavljaju svoju sudbenu nadležnosti.

Sukladno odredbi članka 29. stavka 1. toč. 16. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23; dalje u tekstu: ZOS), poslovi sudske uprave obuhvaćaju, među ostalim, provođenje nadzora nad obradom osobnih podataka u sudskim postupcima.

Sukladno odredbi članka 30. stavka 1. ZOS-a, predsjednik suda je sudac koji uz sudačku dužnost obavlja i poslove sudske uprave sukladno zakonu i Sudskom poslovniku.

Stoga Vas upućujemo da se s eventualnim pritužbama na obradu Vaših osobnih podataka u sudskom postupku obratite predsjedniku suda.

X
Skip to content