HR | EN

logo
header pozadina-min

Neosnovan zahtjev za brisanjem osobnih podataka (osobni podaci su nužni za izvršavanje ugovora)

Objavljeno: 13.1.2022.

 

Nastavno na Vaš upit odnosan na pravo ispitanika na brisanje osobnih podataka u Vašem subjektu, Agencija za zaštitu podataka se očituje kako slijedi:

Člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

Što se tiče prava na brisanje sukladno članku 17. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka  ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(b)ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

(c)ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2.;

(d)osobni podaci nezakonito su obrađeni;

(e)osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;

(f)osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Slijedom navedenog, ističemokako je pravni temelj za obradu osobnih podataka ispitanika u konkretnom slučaju moguće pronaći u okviru članka 6. stavka 1. točke b) budući da se radi obradi podataka koji su nužni radi izvršavanja ugovornog odnosa, a podaci koji su nužni za ostvarenje ugovornog odnosa ne potpadaju pod uvjete iz članka 17. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

A

Povezano

Fotografiranje i objava fotografija djeteta u vrtiću

Fotografiranje i objava fotografija djeteta u vrtiću   Objavljeno: 28.11.2023. Nastavno na dopis, Agencija za zaštitu osobnih podataka u nastavku iznosi sljedeće: Napominjemo da je vrtić voditelj obrade u smislu članka 4. stavka 1. točke 4. Opće uredbe o zaštiti...

Izdavanje parkirnih karata i obrada osobnih podataka

Obrada osobnih podataka u svrhu izdavanja parkirnih karata  Objavljeno 15.11.2023. Nastavno na upit o obradi osobnih podataka vezano uz izdavanje parkirnih karata, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Prvenstveno ističemo da je za svako...

X
Skip to content