HR | EN

logo
header pozadina-min

Obavijest o održavanju intervjua kandidata/kandidatkinja (radno mjesto 37. i 22.)

Obavijest o održavanju intervjua_RM22_RM37

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijem u državnu službu na određeno vrijeme (KLASA: 112-03/22-01/01, URBROJ: 657-01/05-22-01), za radno mjesto u Sektoru za EU, međunarodnu suradnju i pravne poslove, Službi za pravno savjetovanje

Viši stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka (radno mjesto 37.)

održat će se u srijedu 01. lipnja 2022. godine u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb i to za sljedeće kandidate prema sljedećem rasporedu:

 

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijem u državnu službu na određeno vrijeme (KLASA: 112-03/22-01/02, URBROJ: 657-01/05-22-01), za radno mjesto u Sektoru za nadzor, istrage i zaštitu prava ispitanika, Službi za nadzor, istrage, tehnologije i sigurnost

Viši stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka (radno mjesto 22.)

održat će se u petak 03. lipnja 2022. godine u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb i to za sljedeće kandidate prema sljedećem rasporedu:

Intervju s kandidatima/kinjama provodi Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

A

Povezano

X
Skip to content