Obavijest o testiranju (radno mjesto 13. – Viši stručni referent)

Objavljeno: 30.11.2022.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-02/22-01/05 URBROJ: 567-01/05-22-01), za radno mjesto u Samostalnoj službi za ljudske resurse, opće, financijsko-planske i računovodstvene poslove

Viši stručni referent (radno mjesto 13.)

održat će se u petak 09. prosinca 2022. godine u 10 sati u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb i to za sljedeće kandidate:

 

Testiranje kandidata/kinja provodi Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi provjere znanja neophodnog za područje na koje se odnosi javni natječaj.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

A

Povezano

Sportskoj kladionici izrečena upravna novčana kazna od 380.000 eura

Sportskoj kladionici izrečena upravna novčana kazna od 380.000 eura

Agencija za zaštitu osobnih podatka izrekla je upravnu novčanu kaznu voditelju obrade – trgovačkom društvu za priređivanje igara na sreću - igara klađenja (sportskoj kladionici) u iznosu od 380.000,00 eura zbog sljedeće utvrđenih povreda Opće uredbe o zaštiti...

X
Skip to content