HR | EN

logo
header pozadina-min

Obavijest voditeljima i izvršiteljima obrade

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) stupila je na snagu 24. svibnja 2016. godine te se izravno i u cijelosti primjenjuje u svim državama članicama Europske unije od 25. svibnja 2018. godine.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je neposredno nakon stupanja na snagu Opće uredbe započela izvršavati svoje obveze u pogledu promicanja javne svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka, kao i u pogledu promicanja osviještenosti voditelja i izvršitelja obrade o njihovim obvezama iz ove Uredbe. Samo tijekom 2017. godine Agencija je održala 146 edukacija, konferencija i savjetovanja u tu svrhu, a sa istim aktivnostima nastavlja i u ovoj godini.

Voditelji i izvršitelji obrade su imali dvije godine za usklađenje svojeg poslovanja s Općom uredbom. Međutim, veliki broj subjekata obrade je tek neposredno prije početka primjene Opće uredbe uložio napore kako bi se uskladio sa zahtjevima Uredbe te, posljedično, Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, u proteklih nekoliko mjeseci svakodnevno zaprima iznimno povećan broj upita i zahtjeva za davanje mišljenja u odnosu na redovno poslovanje.

Nadzorna tijela za zaštitu podataka su logični sugovornici i prva kontaktna točka za širu javnost, poduzeća i tijela javne uprave u vezi s pitanjima koja se odnose na Uredbu.
Međutim, to ne znači da bi voditelji obrade i izvršitelji obrade trebali očekivati da će im tijela za zaštitu podataka davati prilagođene, individualizirane pravne savjete kakve samo odvjetnik ili službenik za zaštitu podataka može dati.
Agencija za zaštitu osobnih podataka ima brojne zadaće sukladno članku 57. Opće uredbe, od kojih je samo jedna od njih promicanje osviještenosti voditelja i izvršitelja obrade o njihovim obvezama iz ove Uredbe.

Zaposlenici Agencije za zaštitu osobnih podataka ulažu velike napore kako bi pravovremeno odgovorili na sve upite i zatražena mišljenja od strane voditelja i izvršitelja obrade, ali zbog organizacijskih, tehničkih i kadrovskih ograničenja, to, nažalost, nije uvijek moguće te stoga molimo za razumijevanje. Na sve upite i zatražena mišljenja ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a do tada vas upućujemo na brojne brošure, letke, smjernice i mišljenja koje možete pronaći na našoj internetskoj stranici, a koja vam mogu pomoći u prilagodbi novom zakonodavnom okviru.

A

Povezano

Poziv na besplatne ARC2 webinare od lipnja do listopada

Poziv na besplatne ARC2 webinare od lipnja do listopada

Agencija za zaštitu osobnih podataka poziva sve obrtnike, mikro, male i srednje poduzetnike na besplatne online edukacije koje Agencija provodi u okviru EU ARC2 projekta s ciljem pružanje potpore u usklađivanju s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Iako je...

X
Skip to content