HR | EN

logo
header pozadina-min

Obilježavanje Europskog dana zaštite osobnih podataka – edukacije za djecu

Povodom obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka 28.1.2020., u prostorijama Agencije za zaštitu osobnih podataka, održana su edukativna predavanja za djecu osnovnoškolskog uzrasta, a koja su bila usmjerena na zaštitu osobnih podataka djece u svijetu modernih tehnologija.

Poseban naglasak je stavljen na društvene mreže kao najistaknutiji izvor rizika za djecu i mlade te su tijekom predavanja, a u svrhu nužno potrebnog osvještavanja djece o važnosti čuvanja svojih osobnih podataka i privatnosti, prikazana i dva kratka edukativna filma. Edukativni filmovi prikazuju rizične situacije s kojima se djeca i mladi svakodnevno susreću u Internet svijetu (posebno koristeći društvene mreže), a ujedno su i važni element u poticanju daljnjeg kritičkog promišljanja djece kada su u pitanju njihovi osobni podaci.

Kao podsjetnik i poticaj na primjenu svega naučenog, nakon predavanja, djeci su podijeljene i brošure Privatnost djece i mladih u svijetu modernih tehnologija (interneta i društvenih mreža), a koje sadrže najbitnije elemente preventivnog ponašanja djece i mladih u online svijetu.

A

Povezano

X
Skip to content