HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 15. travnja 2024.

Objava fotografije djeteta u promotivne svrhe bez privole

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede na zaštitu osobnih podataka maloljetnog djeteta, koji zahtjev je podnijela majka (dalje u tekstu: podnositeljica zahtjeva), a u kojem u bitnome navodi da je Turistička zajednica (dalje u tekstu: voditelj obrade) u svibnju 2022. organizirala u Gradu na trgu sportski dan te da je sam događaj fotografiran iako nije bilo obavijesti vezano uz GDPR, fotografiranje i slično. Nakon završetka događaja u raznim medijima (primjerice na Facebook stranici Grada) objavljen je izvještaj o tom događaju koji su pratile i fotografije, a na nekima od predmetnih fotografija je bila i maloljetna kćer podnositeljice zahtjeva.

Podnositeljica zahtjeva nadalje ističe da je ove godine početkom svibnja, voditelj obrade objavio najavu da će se održati “događaj” i za najavu tog događaja korištena je fotografija na kojoj je isključivo kćer podnositeljice zahtjeva, u prvom planu, bez da joj je zamagljeno lice. Podnositeljica zahtjeva ističe kako je slika korištena u promotivne svrhe, kao reklama, a bez dozvole iste (i bez dozvole supruga podnositeljice zahtjeva), te da je podnositeljica zahtjeva predmetnu sliku vidjela na Facebook i Instagram stranici te na web stranici Grada.

Podnositeljica zahtjeva je reagirala na prethodno navedeno i obratila se voditelju obrade kao organizatoru događaja, nakon čega su isti uklonili fotografije sa Facebook profila i web stranice Grada. Međutim, predmetna fotografija nije uklonjena sa Instagram stranice Grada, te se tamo još uvijek nalazi.

Zahtjev je osnovan.

U konkretnom slučaju utvrđeno je da se radilo o javnom događanju koji se odvijao na javnom mjestu (javni trg) te se smatra da je fotografiranje predmetnog događaja od interesa javnosti. Također je utvrđeno da je javnost bila informirana o snimanju i fotografiranju samog događaja putem pisane obavijesti o privatnosti u velikom formatu, a koja obavijest je bila postavljena na ulaz u poligon na obavijesnu ploču u blizini održavanja događanja. Stoga se smatra da je u konkretnom slučaju postojao legitiman interes voditelja obrade kao zakonita pravna osnova za obradu osobnih podataka sudionika predmetnog događaja, a sve u skladu s člankom 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Međutim, za fotografiranje pojedine osobe koja je bila posjetitelj događaja i koja se izdvaja iz mase na način da joj se nedvojbeno može utvrditi identitet, te korištenje takve fotografije za promotivne svrhe za najavu događaja, legitiman interes nije zakonita pravna osnova. U konkretnom slučaju zakonita pravna osnova bi bila privola, sukladno članku 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Utvrđeno je kako podnositeljica zahtjeva nije dala privolu za snimanje i fotografiranje svoje maloljetne kćeri, odnosno za javnu objavu predmetne fotografije koja sadrži prikaz iste, te u tom smislu ne postoji pravna osnova iz članka 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju.

 

X
Skip to content