HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava fotografije s privatnog Facebook profila na portalu

 

Objavljeno 22.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva navodi kako je na internetskim stranicama X te na Facebook stranicama X  objavljen članak pod naslovom „X“ u kojem su objavljeni njezini osobni podaci. Točnije, u predmetnom članku je, između ostalog, navedeno „Vitkim nogama voli se pohvaliti i bivša…“ te je objavljena fotografija podnositeljice zahtjeva. Podnositeljica dalje navodi kako se sporna fotografija nalazi na njezinom privatnom Facebook profilu te do nje mogu doći samo registrirani korisnici i to samo oni koji su „njezini prijatelji“, odnosno ista nije nastala u vezi njezinog javnog angažmana. Zaključno, podnositeljica navodi kako nije dala svoju privolu za navedenu objavu.

Zahtjev je osnovan.

Zakon o medijima predstavlja pravnu osnovu za obradu osobnih podataka sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Prema tome, društvo X kao medij ima pravo objavljivati informacije koje mogu sadržavati osobne podatke u opsegu koji je relevantan/nužan za postizanje zakonom utvrđene svrhe. Međutim, u konkretnom slučaju društvo X kao voditelj obrade nije dokazao da za objavu fotografija podnositeljice zahtjeva koji su navedeni u članku pod naslovom „X?“, postoji jedna od pravnih osnova iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ujedno, objavom fotografija podnositeljice zahtjeva, predmetni voditelj obrade postupio je i protivno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Društvo X je u svom očitovanju navelo kako je više puta pisalo o podnositeljici zahtjeva te kako je ista istaknuta članica političke stranke, zadužena za komunikaciju s medijima, odnosno kako je ista bila predsjednica X. Međutim, potrebno je istaknuti kako se navedeni navodi ne mogu uzeti kao relevantni za konkretnu situaciju, s obzirom na to da se sporni članak ne odnosi na djelovanje političke stranke odnosno ne radi se o davanju izjave za medije, a niti se tiče djelovanja podnositeljice zahtjeva kao predsjednice X. Prema tome, pozivanje društva X na neke prijašnje objave/obrade osobnih podataka podnositeljice zahtjeva, ne može predstavljati pravnu osnovu za obradu/objavu njezinih fotografija u spornom članku.

Više u Rješenju.

X
Skip to content