HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka na e-oglasnoj ploči sudova

Zagreb, 4.veljače 2019.

Temeljem učestalih upita medija i napisa koji se odnose na objavu osobnih podataka građana na web stranici e-oglasna.pravosudje.hr, Agencija za zaštitu osobnih podataka odgovara kako slijedi:

Prije svega ističemo da se Opća uredba o zaštiti podataka izravno primjenjuje i u potpunosti je obvezujuća u svim državama članicama Europske unije pa tako i u Republici Hrvatskoj, jednako za sve pravne i fizičke osobe koje obrađuju osobne podatke.
Vezano za obradu/objavu osobnih podataka od strane sudova navodimo kako je u uvodnoj izjavi (20) Opće uredbe o zaštiti podataka navedeno kako se ova Uredba primjenjuje, među ostalim, na aktivnosti sudova i drugih pravosudnih tijela, u pravu Unije ili pravu države članice moglo bi se odrediti radnje i postupke obrade u vezi s obradom osobnih podataka koju obavljaju sudovi i druga pravosudna tijela.
Osobni podaci građana obrađuju se temeljem raznih pravnih osnova, primjerice kada to propisuje poseban zakon, kada postoji ugovorni odnos, legitimni interes i sl.
Za svaku obradu pa tako i objavu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha i relevantna pravna osnova (članak 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka). Tako je člankom 6., stavkom 1. Opće Uredbe propisano da „je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:“ konkretno točka …„(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;“… i …„(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;“…

Javna objava osobnih podataka fizičkih osoba od strane sudova putem e-oglasne ploče, a u svrhu dostave, predstavlja izvršavanje službenih ovlasti sudova te poštivanje njihove pravne obveze u smislu članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, a koja objava je detaljno propisana Zakonom o sudovima, Odlukom Ministra  (donesena u skladu s ovlastima koje proizlaze iz članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima), Sudskim poslovnikom, Zakonom o parničnom postupku i  Zakonom o stečaju potrošača.
S aspekta zaštite osobnih podataka postupanje sudova u konkretnom slučaju uzimajući u obzir opseg osobnih podataka koji se čine javno dostupnima je također definiran navedenim propisima, kao i da se isti uklanjaju nakon svrhe za koju su isti objavljeni.

Nastavno na objavu osobnih podataka potrošača navodimo kako je u primjeni Zakon o stečaju potrošača  kao poseban zakon, kojim je, između ostalog, uređeno da se pismena u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-oglasna ploča sudova. Smatra se da je dostava pismena obavljena istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova te se objava pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova smatra dokazom da je dostava obavljena svim sudionicama i onima za koje ovaj Zakon propisuje posebnu dostavu.

Zaključno napominjemo, kako je u uvodnoj izjavi (20) Opće uredbe o zaštiti podataka također navedeno da nadležnost nadzornih tijela ne bi smjela obuhvaćati obradu osobnih podataka kada sudovi djeluju u sudbenom svojstvu kako bi se zaštitila neovisnost pravosuđa u obavljanju njegovih sudskih zadaća, među ostalim u donošenju odluka. Trebalo bi biti moguće povjeriti nadzor takvih radnji obrade podataka posebnim tijelima u okviru pravosudnog sustava države članice, koja bi posebno trebala osigurati sukladnost s pravilima ove Uredbe, promicati svijest djelatnika u pravosuđu s o njihovim obvezama na temelju ove Uredbe i rješavati pritužbe u vezi s takvom obradom osobnih podataka. Stoga sukladno iznesenom, a zbog neovisnosti sudova u obavljanju njihovih zadaća, obrada podataka od strane sudova nije u nadzornoj nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka

A

Povezano

Agencija domaćin ovogodišnjeg sastanka Inicijative 20i7

Agencija domaćin ovogodišnjeg sastanka Inicijative 20i7

Agencija za zaštitu osobnih podataka organizirala je godišnji sastanak „Inicijative 20i7“ u Zadru 27. i 28. svibnja 2024., a koji je okupio nadzorna tijela za zaštitu podataka Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Slovenije, Srbije i Sjeverne Makedonije. Ravnatelj...

X
Skip to content