HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka u medijima – javni interes (općeopasna radnja protiv sigurnosti života)

Objavljeno 9.8.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako su u članku na portalu neovlašteno izneseni njegovi osobni podaci, a čime je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka.

Podnositelj zahtjeva navodi kako se unutar članka, kao prilog nalaze videozapisi i fotografije na kojima se može vidjeti njegov identitet na način da su prikazane slike i snimke tijela i lica bez zamagljivanja, glas, adresa nekretnine na kojoj gradi objekt u svrhu stanovanja, pri čemu je u samom naslovu članka navedeno njegovo ime i prezime, a bez da za to postoji javni interes ili bilo koji drugi pravni temelj za takvu objavu.

Zahtjev nije osnovan.

U očitovanju Agenciji predmetni medij navodi kako je podnositelj zahtjeva poduzimao općeopasnu radnju protiv sigurnosti života osoba koje su postupale temeljem sudske odluke. Također, navodi kako radnici koje je podnositelj zahtjeva polijevao vodom dok su isti rukovali strojevima pod naponom predstavlja općeopasnu radnju protiv sigurnosti života, a da je tome tako potvrđuje i činjenica da je protiv podnositelja zahtjeva postupala i policija. Nadalje, navodi kako predmetni video i fotografija prikazuju prethodno navedeno postupanje podnositelja koje ima sva obilježja kaznenog djela te je u interesu javnosti da bude upoznata sa postupanjem koje predstavlja opasnost za život osoba, a osobito kada takvo postupanje čini osoba koja je otprije poznata javnosti kao poduzetnik i investitor koji djeluje u javnom prostoru.

Utvrđeno je kako je medij zakonito prikupio i obrađivao osobne podatke podnositelja zahtjeva s obzirom da ima pravnu osnovu za prikupljanje informacija koje mogu sadržavati i osobne podatke fizičkih osoba u posebnom zakonu tj. sukladno Zakonu o medijima te ima pravo informirati javnost o pitanjima od javnog interesa. Također, medij ima pravo objavljivati informacije koje mogu sadržavati osobne podatke u opsegu koji je relevantan/nužan za postizanje zakonom utvrđene svrhe. Međutim, prilikom objave određenog opsega osobnih podataka medij kao voditelj obrade dužan je voditi brigu o poštovanju temeljnih načela obrade osobnih podataka u smislu članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, a s tim u vezi i zakonitosti obrade iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti  podataka. Pri tome je uzeto u obzir da se radi o objavi određenog opsega osobnih podataka kojim se postiže zakonom utvrđena svrha, u konkretnom slučaju informiranje javnosti, a koja prevladava u odnosu na zaštitu osobnih podataka podnositelja zahtjeva. Stoga je u postupku cijenjena činjenica da bi svrha obrade/objave osobnih podataka bila informirati javnosti, a što podrazumijeva obradu osobnih podataka u opsegu koji je relevantan (nužan) za ispunjenje svrhe.

Više u Rješenju.

X
Skip to content