HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava osobnih podataka u medijima – obavještavanje javnosti o osuđujućoj nepravomoćnoj presudi za kazneno djelo bludnih radnji

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je portal objavio medijski članak, a koji sadrži, između ostalog, njegove osobne podatke u opsegu: ime i prezime te fotografija. Podnositelj zahtjeva traži da Agencija naredi portalu da ukloni njegove osobne podatke, budući da nije dao dozvolu za objavu gore navedenog opsega osobnih podataka te da se u medijskom članku iznose podaci iz presude kaznenog suda koja još uvijek nije postala pravomoćna, te kako se radi o slučaju iz 2013. godine.

Zahtjev nije osnovan.

Utvrđeno je kako je obrt kao voditelj obrade osobnih podataka putem URL poveznice objavio osobne podatke podnositelja zahtjeva, a sve u kontekstu obavještavanja javnosti o osuđujućoj nepravomoćnoj presudi za kazneno djelo bludnih radnji na koje je osuđen podnositelj zahtjeva. Pravo je i dužnost medija, pa tako i obrta, kao pružatelja elektroničke publikacije, da izvještava javnost o svim kaznenim postupcima i donesenim presudama koje bi mogle interesirati javnost, a osobito kada su okrivljenici osobe koje često puta istupaju u javnosti, kao što je to slučaj sa podnositeljem zahtjeva koji kao književnik i novinar često puta istupa u javnosti. Za objavljeni opseg osobnih podataka postojao je interes javnosti da bude informirana o  nepravomoćnoj presudi kojom se podnositelj osuđuje na uvjetnu kaznu zatvora, a sve u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (c) i člankom 6. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. U odnosu na fotografiju također je utvrđeno kako je ista nužna u svrhu nedvojbenog utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva kao okrivljenika u kaznenom postupku. Osim toga se na internetu može pronaći niz fotografija podnositelja zahtjeva, budući da je isti javna osoba te često puta istupa u javnosti kao književnik i novinar.

Više u Rješenju.

X
Skip to content