HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 23.10.2023.

Objava rješenja o upisu u upisnik brodova na elektroničkoj oglasnoj ploči

 

Nastavno na zaprimljeni dopis u kojem se traži stručno mišljenje na način postupanja u slučajevima koji se u bitnom odnose na dostavu rješenje o upisu u upisnik brodova objavom rješenja na elektroničkoj oglasnoj ploči upisnika brodova na internetskim stranicama Ministarstva, Agencija u nastavku iznosi sljedeće:

Agencija prvenstveno ističe kako sukladno odredbi članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika (načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti); prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe); primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka); točni i prema potrebi ažurni (načelo točnosti); čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (načelo ograničenja pohrane); i obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Opća uredba o zaštiti podataka izričito propisuje i načelo odgovornosti, tj. propisuje da će voditelj obrade biti odgovoran i morati moći dokazati poštivanje načela koja se odnose na obradu osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka („načelo odgovornosti“).

U predmetnom slučaju, Agencija razabire da se objava rješenja na elektroničkoj oglasnoj ploči koja se nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva provodi u svrhu dostave rješenja o upisu u upisnik brodova kada ista nije moguća ili ostali načini dostave nisu prikladni, sukladno čl. 384. č. Pomorskog zakonika (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19).

S tim u vezi, istim člankom Pomorskog zakonika je propisano da se dostava rješenja smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Dakle, imajući u vidu odredbe čl. 5. Opće uredbe o zaštiti podataka Ministarstvo bi trebalo ukloniti objavljeno rješenje s oglasne ploče kada takva objava više nije potrebna za svrhu radi kojih se isto objavljuje, odnosno kada je rješenje dostavljeno (ili se smatra dostavljenim).

Vezano uz predmetni način postupanja na temelju kojega bi se upisom imena i prezimena u Internet tražilicu, kao rezultat pretrage, dobila mogućnost pristupa objavljenom rješenju, Agencija ukazuje da osim adekvatne primjene citiranog članka 5 Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade je, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, u obvezi provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s ovom Uredbom, što uključuje i situacije kada isti javno objavljuje osobne podatke.

Dakle, Ministarstvo bi prilikom objave rješenja o upisu u upisnik brodova trebalo onemogućiti Internet pretraživačima indeksiranje Internet stranica na kojima se postavlja obavijest o dostavi rješenja (elektronička oglasna ploča) kao i objavljenih datoteka rješenja kako bi se onemogućilo da se upisom imena i prezimena stranke u Internet tražilicu, rezultatom pretrage dobije mogućnost pristupa objavljenom rješenju. Isto tako, potrebno je nakon ispunjenja svrhe objave rješenja (prema razumijevanju iz predmetnog upita to je dostava rješenja) na elektroničkoj oglasnoj ploči adekvatno ukloniti obavijesti o rješenju, što uključuje brisanje same obavijesti na oglasnoj ploči, ali i brisanje datoteke rješenja s poslužitelja.

X
Skip to content