HR | EN

logo
header pozadina-min

Odbijanje zahtjeva za pristup osobnim podacima zbog nemogućnosti utvrđivanja identiteta

 

Objavljeno 24.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih, u kojem podnositeljica navodi kako je Grad X, Gradski ured X u ožujku 2021. godine od strane anonimne osobe zaprimio pismeno koje, između ostalog, sadrži intimne fotografije podnositeljice zahtjeva (koje podnositeljica u svom zahtjevu navodi kao biometrijske podatke) te je nastavio s daljnjom obradom njezinih osobnih podataka, na način da su isti bili dostupni raznim neovlaštenim osobama, kao i javnosti putem medijskih natpisa.

Nadalje, podnositeljica navodi kako se podneskom od 03. svibnja 2021. godine obratila Gradu X, Gradskom uredu X te zatražila pristup svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i brisanje svojih osobnih podataka. S tim u vezi, podnositeljica ističe kako je Grad X, Gradski ured X odbio dostaviti traženo te naveo kako je stekao određena saznanja o događajima koji su, možebitno, vezani uz nju, bez preciziranja o čemu se radi, stoga ista navodi kako smatra da je došlo do povrede njezinih prava na zaštitu osobnih podataka.

Zahtjev nije osnovan.

U ovoj upravnoj stvari utvrđeno je kako je Grad X, Gradski ured X kao voditelj obrade povratno odgovorivši na zahtjev podnositeljice, podneskom od 05. svibnja 2021. godine postupio sukladno članku 12. stavku 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, s obzirom na to da je obrazložio podnositeljici da u konkretnom slučaju nije mogao utvrditi identitet osobe čije je fotografije zaprimio putem anonimnog podneska. Dakle, iako je podnositeljica u skladu sa člankom 15. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zatražila pristup svojim osobnim podacima, u konkretnom slučaju je voditelj obrade pravilno postupio kada je uzimajući u obzir odredbe članka 12. stavka 2. Opće uredbe odbio postupiti po zahtjevu podnositeljice u svrhu ostvarivanja njezinih prava, iz razloga što nije mogao sa sigurnošću utvrditi identitet osobe čije je fotografije zaprimio.

 Više u Rješenju.

X
Skip to content