Održan informativni dan za građane

Dana 2. veljače 2019. godine u City Centru West Zagreb održan je informativni dan za građane i to kroz Info točku AZOP-a organiziranu povodom obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka.

Agencija je u vremenu od 09.00 do 19.00 sati uz prisutnost svojih stručnjaka iz područja zaštite osobnih podataka, omogućila građanima dobivanje više informacija o zaštiti njihovih osobnih podataka.
Građani su bili zainteresirani za sve promotivne i edukativne materijale Agencije.Također, zanimalo ih je kako riješiti konkretne probleme vezano za obradu i zaštitu njihovih osobnih podataka s kojima se oni svakodnevno suočavaju.

Primjerice, raspitivali su se o zaštiti osobnih podataka njihove djece (objava fotografija na internetu i društvenim mrežama), zatim obradi osobnih podataka u svrhe marketinga, odnosno vezano uz slanje neželjenih e-poruka, video nadzoru na radnom mjestu i od strane predstavnika suvlasnika stambenih zgrada, sklapanje lažnih pretplatničkih ugovora i dr.

Osim toga, na navedenoj lokaciji zaposlenicima  Agencije za zaštitu osobnih podataka pridružili su se i novinari kako bi prenijeli aktualne informacije i savjete zaposlenika AZOP-a, a vezano uz temu zaštite osobnih podataka djece na internetu i društvenim mrežama, na što je AZOP i ove godine usmjerio posebnu pažnju. Naime, djeca su sukladno važećoj  regulativi o zaštiti osobnih podataka danas prepoznata kao najranjivija kategorija osoba koja zaslužuje posebnu zaštitu i tretman u pogledu njihove privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

A

Povezano

Godišnja edukacija službenika za zaštitu podataka

Godišnja edukacija službenika za zaštitu podataka

Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravko Vukić sudjelovao je na Godišnjoj edukaciji za službenike za zaštitu podataka pod nazivom #DPOconference2022, koju je u Rijeci, 2. prosinca 2022. organizirala udruga Hrvatski centar za zaštitu osobnih podataka...

X
Skip to content