HR | EN

logo
header pozadina-min

Održana radionica za službenike za zaštitu podataka u privatnom sektoru

Agencija za zaštitu osobnih podataka, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, započela je kampanju sustavnog educiranja službenika za zaštitu podataka u privatnom sektoru. Druga online radionica u nizu održana je danas, 14. prosinca, zahvaljujući kojoj su službenici za zaštitu podataka imali prilike steći potrebna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje svojih zadaća.

„Uzimajući u obzir bitnu ulogu i brojne zadaće koje službenicima nameće Opća uredba o zaštitu podataka, Agencija je prepoznala potrebu za provođenjem ciljanih edukacija, koje uključuju specijalizirana znanja i vještine iz prava i prakse zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti. Valja napomenuti kako ova kampanja predstavlja jedan kontinuirani proces stjecanja znanja o zaštitu osobnih podataka te će se većim djelom bazirati na praktičnim primjerima iz prakse ove Agencije, ali i najboljim praksama na EU razini.“, rekao je ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravko Vukić.

Na radionici na kojoj je sudjelovalo više od sto sudionika, prikazana je Opća uredba o zaštiti podataka i njene glavne odredbe (definicije, načela, prava ispitanika, uloge i odgovornost voditelja i izvršitelja obrade…). Ipak, naglasak radionice je uloga i zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka. Tako su objašnjene glavne zadaće i obveze  službenika za zaštitu podataka, a samo neke od njih su da savjetuju voditelje obrade o svim pitanjima vezano za zaštitu podataka, provode analizu postupaka obrade, predlažu tehničke i organizacijske mjere, vode evidencije obrade, rješavaju pritužbe ispitanika, provode testove razmjernosti, sudjeluju u procjenama učinka, komuniciraju s tijelom za zaštitu osobnih podataka itd.

Provođenjem ovih radionica, osim stečenih znanja, očekuje se razvijanje svijest o važnosti zaštite osobnih podataka, kao i svojevrsna etika ophođenja s istima. Na taj način osiguralo bi se da se unutar organizacija stvori pozitivna klima vezana za zaštitu osobnih podataka i efikasnija primjena Opće uredbe.

A

Povezano

X
Skip to content