HR | EN

logo
header pozadina-min

Plenarna sjednica EDPB-a: Evaluacija tzv. Policijske direktive, Strategija EDPB-a za razdoblje 2021.-2023. i usvajanje Smjernica o primjerima vezano za izvješćivanje o povredama osobnih podataka

Europski odbor za zaštitu podataka i pojedinačna nadzorna tijela pridonijeli su ocjeni i pregledu Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podatakate o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (LED), koju je provela Europska komisija u skladu s čl. 62 LED-a.

Protekle četiri godine obilježili su prvenstveno nacionalni procesi za transponiranje Direktive. Zbog njezine nedavne implementacije, postoji ograničeno iskustvo i podaci o određenim dijelovima LED-a. Stoga EDPB smatra da je prerano donositi zaključke o učinkovitosti LED-a ili razmatrati njegovu reviziju.

EDPB snažno potiče one države članice koje su još u fazi provedbe da ulože sva moguća sredstva kako bi osigurale da je prijenos u potpunosti u skladu s LED-om bez daljnjih odgađanja.

U svom doprinosu, EDPB ponovno potvrđuje svoju predanost nastavku pružanja smjernica o tumačenju LED-a. Osim toga, EDPB ostaje predan pružanju neovisnih procjena budućih nacrta odluka o primjerenosti, koje je razradila Europska komisija, s obzirom na zahtjeve LED-a.

EDPB naglašava da učinkovita provedba zadaća u okviru LED-a zahtijeva dostupnost potrebnih resursa, i ljudskih i tehničkih, te poziva države članice da osiguraju da se resursi nadzornih tijela povećavaju proporcionalno njihovom radnom opterećenju.

U sklopu provedbe strategije EDPB 2021-2023 i nakon uspostave skupine stručnjaka za podršku, EDPB je dogovorio projektni plan ove skupine. Skupina ima za cilj pružiti materijalnu potporu članovima EDPB-a u obliku stručnosti koja je korisna za istrage i provedbene aktivnosti te poboljšati suradnju i solidarnost između članova EDPB-a dijeljenjem, jačanjem i nadopunjavanjem snaga i rješavanjem operativnih potreba.

EDPB je usvojio odgovor Ujhelyiju o hakiranju špijunskog softvera Pegasus. U svom odgovoru, EDPB ističe da Odbor i njegovi članovi posvećuju, i da će i dalje obraćati, posebnu pozornost na aktualna događanja vezana za uplitanje u temeljna prava na privatnost i zaštitu podataka kroz mjere nadzora. EDPB dodaje da je zaštita novinara i njihovih izvora kamen temeljac slobode tiska. EDPB je nadležan u vezi s navodnim korištenjem softvera Pegasus uglavnom ako je i u mjeri u kojoj je raspoređen u svrhe prema GDPR-u i LED-u. EDPB, međutim, napominje da u skladu s primjenjivim pravom Unije nema iste nadležnosti, zadatke i ovlasti kao nacionalna nadzorna tijela, te da je mađarsko nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija u konkretnom slučaju nadležno za provođenje istražnog postupka u vezi s navodnim korištenjem špijunskog softvera od strane mađarskih vlasti. EDPB ostaje spreman podržati sve članove EDPB-a u takvim pitanjima.

Nakon javnog savjetovanja, EDPB je usvojio konačnu verziju Smjernica o primjerima u vezi s obavijestima o povredi podataka. Ove smjernice nadopunjuju smjernice Radne skupine iz članka 29. o obavijesti o povredi podataka uvođenjem smjernica i preporuka više usmjerenih na praksu.

A

Povezano

Poziv na besplatne ARC2 webinare od lipnja do listopada

Poziv na besplatne ARC2 webinare od lipnja do listopada

Agencija za zaštitu osobnih podataka poziva sve obrtnike, mikro, male i srednje poduzetnike na besplatne online edukacije koje Agencija provodi u okviru EU ARC2 projekta s ciljem pružanje potpore u usklađivanju s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Iako je...

X
Skip to content