HR | EN

logo
header pozadina-min

Plenarna sjednica EDPB-a, 20.6.2023.

Bruxelles, 20. lipnja 2023. – Tijekom plenarne sjednice održane 20. lipnja 2023., Europski odbor za zaštitu podataka usvojio je predložak obrasca za podnošenje pritužbi kako bi se pojedincima olakšalo podnošenje pritužbi nadzornom tijelu i naknadna obrada pritužbi od strane tijela za zaštitu podataka u prekograničnim predmetima.

Predsjednica Europskog odbora za zaštitu podataka Anu Talus izjavila je: „Predložak je jedna od obveza koje su članovi Europskog odbora za zaštitu podataka preuzeli na sastanku na visokoj razini održanom u travnju 2022. u Beču u cilju jačanja suradnje u provedbi među tijelima za zaštitu podataka. Olakšat će prekograničnu razmjenu informacija o pritužbama među tijelima za zaštitu podataka i pomoći tijelima za zaštitu podataka uštedjeti vrijeme i učinkovitije rješavati prekogranične predmete.”

U predlošku se uzimaju u obzir postojeće razlike između nacionalnih zakona i praksi. Tijela za zaštitu podataka upotrebljavat će ga na dobrovoljnoj osnovi i mogu ga prilagoditi svojim nacionalnim zahtjevima.

Predložak se može upotrijebiti i za slučajeve u kojima pritužbu podnosi pojedinac osobno i za slučajeve u kojima pritužbu podnosi netko drugi, odnosno pravni zastupnik, subjekt koji djeluje u ime pojedinca ili subjekt koji djeluje na vlastitu inicijativu.

Osim toga, Europski odbor za zaštitu podataka izradio je predložak potvrde o primitku kojim se podnositelju pritužbe nastoje pružiti opće informacije o sljedećim koracima nakon podnošenja pritužbe te u kojem se ističe pravo na djelotvoran pravni lijek protiv pravno obvezujuće odluke tijela za zaštitu podataka.

Nakon javnog savjetovanja Europski odbor za zaštitu podataka donio je konačnu verziju preporuka o zahtjevu za odobrenje te o elementima i načelima koji se nalaze u obvezujućim korporativnim pravilima voditelja obrade (BCR-C)*. Te preporuke čine ažuriranje postojećeg referentnog dokumenta BCR-C, koji sadržava kriterije za odobrenje BCR-C-a, i spajaju ga sa standardnim obrascem zahtjeva za BCR-C.

Cilj je tih preporuka:

  • dostaviti ažurirani standardni obrazac zahtjeva za odobrenje BCR-C-ova;
  • pojasniti potreban sadržaj obvezujućih korporativnih pravila i pružiti dodatna objašnjenja;
  • pravi razliku između onoga što se mora uključiti u obvezujuća korporativna pravila i onoga što se mora predočiti vodećem tijelu za zaštitu podataka u zahtjevu za obvezujuća korporativna pravila.

Preporuke se temelje na sporazumima koje su tijela za zaštitu podataka postigla tijekom postupaka odobravanja konkretnih zahtjeva za obvezujuća korporativna pravila od početka primjene Opće uredbe o zaštiti podataka. Preporukama se pružaju dodatne smjernice i nastoje se osigurati jednaki uvjeti za sve podnositelje zahtjeva za obvezujuća korporativna pravila.

Nadalje, Preporukama se postojeće smjernice usklađuju i sa zahtjevima iz presude Suda u predmetu Schrems II.

Od trenutka objave preporuke se primjenjuje na sve nositelje BCR-C-a. U praksi će svi nositelji obvezujućih korporativnih pravila-C-ova te svi novi i tekući podnositelji zahtjeva za BCR-C morati uskladiti svoja BCR-C sa zahtjevima utvrđenima u preporukama, bilo tijekom postupka podnošenja zahtjeva bilo u okviru godišnjeg ažuriranja za 2024., ovisno o njihovoj specifičnoj situaciji.

* BCR-C-ovi su alat za prijenos kojim se grupa poduzeća ili poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću mogu koristiti za prijenos osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora voditeljima obrade ili izvršiteljima obrade unutar iste grupe. Obvezujućim korporativnim pravilima stvaraju se provediva prava i utvrđuju obveze uspostave razine zaštite podataka koja je u osnovi istovjetna onoj iz Opće uredbe o zaštiti podataka. 

 

A

Povezano

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je informaciju kako je došlo do "curenja" osobnih podataka više od milijun fizičkih osoba vlasnika vozila. Javnost obavještavamo kako je u tijeku nadzorno postupanje nad svim relevantnim subjektima u konkretnom slučaju te...

X
Skip to content