HR | EN

logo
header pozadina-min

Plenarni sastanak EDPB-a, 12.-13.09.2022.

Zdravko Vukić, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka sudjelovao je na plenarnoj sjednici Europskog odbora za zaštitu podataka održanoj 12. i 13. rujna 2022. godine u Briselu.

Na plenarnoj sjednici Europski odbor za zaštitu podataka (dalje u tekstu: EDPB) usvojio je izjavu o prijedlogu Europske komisije za Kodeks o policijskoj suradnji EU-a. Cilj je ovog prijedloga poboljšati suradnju u području izvršavanja zakonodavstva među državama članicama, posebno razmjenu informacija među nadležnim tijelima. Kodeks se sastoji od tri glavne mjere: prijedlog direktive Prüm II, prijedlog Direktive o razmjeni informacija policije i prijedloga za Preporuku Vijeća o operativnoj policijskoj suradnji.

Predsjednica EDPB-a Andrea Jelinek izjavila je: „Iako priznajemo kako je policijska suradnja ključan čimbenik za uspostavu dobro funkcionirajućeg područja slobode, sigurnosti i pravde, postoje ozbiljni rizici vezani za obradu osobnih podataka pojedinaca u kaznenim stvarima, posebice kada se radi o posebnim kategorijama osobnih podataka kao što je biometrija. Prijedlozima bi se trebale utvrditi neke ključne zaštitne mjere kako bi se osiguralo da su predložene mjere potrebne i razmjerne cilju odnosno doprinosu unutarnjoj sigurnosti EU-a.”

Među ostalim, EDPB predlaže utvrđivanje vrsta i ozbiljnosti kaznenih djela koja bi mogla opravdati automatizirano pretraživanje u bazama podataka drugih država članica i jasno razlikovati osobne podatke različitih kategorija ispitanika, kao što su osuđeni kriminalci, osumnjičenici, žrtve ili svjedoci u skladu s člankom 6. Direktive o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podatakate o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP.

Nadalje, EDPB je odlučio da će se tema drugog koordiniranog provedbenog djelovanja odnositi na imenovanje i položaj službenika za zaštitu podataka. U koordiniranom djelovanju EDPB daje prednost određenoj temi na kojoj tijela za zaštitu podataka mogu raditi na nacionalnoj razini. Rezultati tih nacionalnih djelovanja zatim se objedinjuju i analiziraju, čime se dobiva dublji uvid u tu temu i omogućuje ciljano praćenje na nacionalnoj razini i razini EU-a. EDPB je prošle godine odabrao uporabe usluga temeljenih na oblaku u javnom sektoru kao temu svojeg prvog koordiniranog djelovanja. Izvješće o rezultatima koordiniranog djelovanja iz 2022. bit će objavljeno do kraja godine.

EDPB je izrazio svoju zabrinutost zbog predviđenog automatiziranog pretraživanja i razmjene policijskih evidencija uvođenjem Europskog sustava indeksa policijskih evidencija (EPRIS) i zbog zadane razmjene osobnih podataka s Europolom putem aplikacije Sigurna razmjena informacija (SIENA).

Drugog dana plenarne sjednice, članovi EDPB-a sastali su se s predstavnicima organizacija civilnog društva te zajedno razmotrili izazove povezane s različitim proceduralnim pristupima u nacionalnom pravu. To je sljedeći korak prema cilju EDPB-a da razvije pregled takvih izazova, kako je navedeno u Bečkoj izjavi.

A

Povezano

Poziv na besplatne ARC2 webinare od lipnja do listopada

Poziv na besplatne ARC2 webinare od lipnja do listopada

Agencija za zaštitu osobnih podataka poziva sve obrtnike, mikro, male i srednje poduzetnike na besplatne online edukacije koje Agencija provodi u okviru EU ARC2 projekta s ciljem pružanje potpore u usklađivanju s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Iako je...

X
Skip to content