HR | EN

logo
header pozadina-min

Poštovanje zahtjeva ispitanika za ostvarivanje njihovih prava u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka u svrhu promicanja javne svijesti o pravima i obvezama vezanim za obradu osobnih podataka i poštivanje odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a uslijed mnogobrojnih upita i pritužbi građana koji se odnose na onemogućavanje ostvarivanja njihovih prava kod voditelja obrade u financijskom sektoru, osobito prava na pristup osobnim podacima iz članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, sukladno svojim ovlastima i zadaćama savjetuje financijske institucije, prije svega banke, da u svrhu poštivanja pravnih obveza sukladno svojim dužnostima pružaju informacije i omoguće pristup osobnih podacima građanima (ispitanicima) koji takva prava žele ostvariti u za to predviđenim rokovima.

Izvršavajući svoje ovlasti Agencija za zaštitu osobnih podataka je utvrdila kako pojedini voditelji obrade ne ispunjavaju svoje obveze iz Opće uredbe o zaštiti podataka i time uskraćuju ostvarivanje prava građana (ispitanika) kao jednih od osnovnih i ključnih zahtjeva za promicanje transparentne obrade i dokazivanja usklađenosti sa propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. U skladu s navedenim upozoravamo da je obveza svakog voditelja obrade omogućiti ostvarivanje prava ispitanika da im pravodobno i na adekvatan način pruži informacije i omogući kopije osobnih podataka ili dokumentacije u kojoj su sadržani osobni podaci, uz napomenu da pravo na dobivanje kopije ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

A

Povezano

X
Skip to content