HR | EN

logo
header pozadina-min

Predstavnica Agencije na okruglom stolu “Digitalno doba – sklapanje i distribucija ugovora s financijskim institucijama i medijacija”

Predstavnica Agencije za zaštitu osobnih podataka sudjelovala je na okruglom stolu na temu “Digitalno doba – sklapanje i distribucija ugovora s financijskim institucijama i medijacija” koji je održan u petak 20. listopada 2023. godine, u okviru Tjedna medijacije u organizaciji Hrvatske udruge za medijaciju.

Pritom je predstavnica Agencije naglasila važnost zaštite osobnih podataka u digitalnom okruženju u poslovanju financijskih institucija te dosadašnju praksu i postupanja Agencije povodom zaprimljenih pritužbi u vezi obrade osobnih podataka od strane financijskih institucija. Značajan broj pritužbi koje je Agencija zaprimila u vezi obrade osobnih podataka od strane financijskih institucija odnosi se na onemogućavanje prava na pristup osobnim podacima, poštivanje rokova iz odredbe članka 12. Opće uredbe o zaštiti podataka, traženje preslike osobnih iskaznica, otkrivanje osobnih podataka trećim osobama, opseg prikupljanja osobnih podataka i sl.

Istaknuto je kako svaka osoba koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo na naknadu od voditelja ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu. Međutim, sama povreda Opće uredbe o zaštiti podataka nije dovoljna za ostvarivanje prava na naknadu štete. Potrebno je da kumulativno budu ispunjeni sljedeći uvjeti: postojanje štete ili pretrpljene štete, postojanje povrede Opće uredbe o zaštiti podataka te uzročno posljedične veze između štete i povrede. Zahtjev za naknadu štete upućuje se izravno voditelju ili izvršitelju obrade, a u slučaju da voditelj ili izvršitelj ne udovolji zahtjevu ili se ne uspije postići mirno rješenje spora, svoje pravo ispitanik može ostvarivati pred nadležnim sudom podnošenjem tužbe protiv voditelja ili izvršitelja obrade.

 

A

Povezano

X
Skip to content