HR | EN

logo
header pozadina-min

PRIOPĆENJE-PODNESAK UDRUGE BLOKIRANI

Nastavno na priopćenje Udruge BLOKIRANI (dalje u tekstu: Udruga), koje je 26. lipnja 2018., objavljeno na internetskim stranicama Udruge, naslova „Udruga Blokirani uputila požurnicu AZOP-u: Razmotrite našu pritužbu, ističe rok“, u kojem se, između ostalog, navodi da je Udruga, 25. svibnja 2018., Agenciji za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija), podnijela pritužbu u ime 326 000 članova Udruge, te da je „reakcija supervizora – AZOP-a“ u okviru nadzornih aktivnosti trebala uslijediti u roku od 72 sata, Agencija navodi kako slijedi:

Odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Uredba), niti odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/2018), nije propisao da bi „reakcija“ Agencije u okviru nadzornih aktivnosti trebala uslijediti u roku od 72 sata. Naime, za pretpostaviti je da je Udruga pogrešno protumačila odredbe čl. 33. Uredbe, kojim je uređeno izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka. Iz stipulacije odredbe članka 33. stavak 1. Uredbe proizlazi da je voditelj obrade, u slučaju povrede osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja i, ako je to izvedivo, dužan najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi izvijestiti nadzorno tijelo. Dakle, navedeni rok od 72 sata ne odnosi se na postupanje nadzornog tijela već na obveze voditelja obrade da u navedenom roku izvijeste nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka.

No, potrebno je napomenuti da je Agencija, odmah po zaprimanju pritužbe Udruge započela obavljanje nadzornih aktivnosti, o čemu je Udruga pravovremeno obaviještena. Također, kako je to i propisano odredbom članka 57. stavak 1. točka f. Uredbe, podnositelj pritužbe bit će o napretku i ishodu istrage obaviješten u razumnom roku.

A

Povezano

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

Preporuke za obradu osobnih podataka u sklopu parlamentarnih izbora

26. ožujka 2024. Agencija za zaštitu osobnih podataka, kao neovisno nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donosi preporuke odnosne na obradu osobnih podataka koje političke...

X
Skip to content