HR | EN

logo
header pozadina-min

Prosljeđivanje osobnih podataka agenciji za naplatu potraživanja

 

Objavljeno 8.1.2024.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositeljica zahtjeva navodi kako smatra da su njezini osobni podaci bez pravne osnove od strane društva  X proslijeđeni društvu za naplatu potraživanja te smatra da je time povrijeđeno njezino pravo na zaštitu osobnih podataka.

Zahtjev nije osnovan.

Agencija je sukladno svojim zakonskim ovlastima, a u svrhu utvrđivanja točnog i potpunog činjeničnog stanja dopisom zatražila očitovanje od X o obradi osobnih  podataka podnositeljice zahtjeva. X u svojem očitovanju navodi da je podnositeljica 16. ožujka 2022. godine putem webshopa ugovorila produljenje pretplatničkog ugovora za mobilne usluge po broju X uz kupnju mobilnog uređaja na rate, a sukladno otplatnom planu u trajanju od dvije godine. Navode da podnositeljica zahtjeva nije podmirila dugovanje (rate otplatnog plata za mobilni uređaj) i to za period  X stoga je  povjerena obrada njezinih osobnih podataka kao i naplata dugovanja, društvu za naplatu potraživanja Y sukladno članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka, a sve temeljem okvirnog ugovora za usluge naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja. Predmetnom društvu kao izvršitelju obrade proslijeđeni su podaci o dugovanju, ime i prezime, OIB, legalna adresa i adresa za obavijesti od strane voditelja obrade.

Isto tako, navode kako se obrada osobnih podataka podnositeljice obavljala temeljem navedenog ugovora te da je podnositeljica zahtjeva sklapanjem ugovora prihvatila Opće uvjete poslovanja za mobilne usluge u kojima se daje uputa vezano uz detaljnije informacije o postupanju s podacima. Navode da je sve informacije vezano uz prosljeđivanje agenciji za naplatu potraživanja podnositeljica mogla naći u Politici zaštite privatnosti, a koja je dostupna na web stranicama ili u centrima na zahtjev. Sukladno navodima iz Politike podnositeljica je bila dužna upoznati se s odredbama koje pod određenim uvjetima omogućuju X da osobne podatke proslijedi agenciji za naplatu potraživanja u svrhu dospjelog, a nenaplaćenog potraživanja. Nakon što je X uputio opomenu za spomenuto dugovanje, a u kojoj je navedeno da će u slučaju neplaćanja biti poduzete daljnje radnje u cilju naplate predmetnog dugovanja, dugovanje je proslijeđeno agenciji te je potom podnositeljica zahtjeva zaprimila mail sa pozivom za plaćanje od strane agencije. Naposljetku napominju da je podnositeljica zahtjeva sporno dugovanje podmirila.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dokaza pribavljenih u cjelokupno provedenom postupku razvidno je kako društvo X obrađivalo osobne podatke podnositeljice zahtjeva prije svega u svrhu sklapanja ugovora o pružanju usluga, ali i izvršenja obveza koje su proizašle iz ugovornog odnosa. U konkretnom slučaju utvrđeno je kako je društvo X dalo osobne podatke podnositeljice zahtjeva društvu Y kao izvršitelju obrade na temelju okvirnog ugovora za usluge  naplate dospjelih  nenaplaćenih potraživanja.

Više u Rješenju.

X
Skip to content