HR | EN

logo
header pozadina-min

Provjera identiteta korisnika Airbnb-a

 

Objavljeno 21.12.2023.

Nastavno na upit o obradi osobnih podataka putem platforme Airbnb, Agencija se za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Prvenstveno ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

U vezi Vašeg pitanja odnosnog na zahtjev društva Airbnb napominjemo kako je za pretpostaviti kako je zahtjev društva temeljen na legitimnom interesu društva, a koji čini dio postupka provjere identiteta. Više o obradi osobnih podataka možete pronaći ovdje: https://hr.airbnb.com/help/article/3175?_set_bev_on_new_domain=1651070453_YTU3MjE4NmQwN2Ex

Za navedenu obradu osobnih podataka moguće je osloniti se na legitimne interese voditelja obrade kao zakonitu osnovu za traženje primjerka osobne iskaznice kako bi se provjerio identitet korisnika kako bi se potvrdio identitet pojedinca radi zaštite sigurnosti i zaštite korisnika platforme Airbnb-a.

Naime, platforma kojom upravlja Airbnb dovodi domaćine i članove koji se međusobno ne poznaju u situaciju u kojoj se stvarno mogu osobno sastati u prostorijama domaćina ili drugdje, stoga je moguće je da postoji legitiman interes društva da osigura odgovarajuće sigurnosne i zaštitne mjere za zaštitu korisnika platforme.

Također, možete sukladno odredbi članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti od voditelja obrade (voditelj obrade može biti i fizička osoba) pisanim putem informaciju u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove obrađuje Vaše osobne podatke, odnosno, u konkretnom slučaju, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove obrađuje Vaše osobne podatke.

Međutim, kako je svaka obrada osobnih podataka zasebna, okolnosti je potrebno provjeriti od slučaja do slučaja. S tim u vezi, budući da nisu razvidne sve okolnosti vašeg slučaja, molimo obratite se direktno voditelju obrade i zatražite pristup svojim osobnim podacima kao i informacije o svrsi i pravnom temelju za obradu Vaših osobnih podataka (članak 13. i 15. Opće uredbe o zaštiti podataka). Isto možete učiniti e-mailom ili pozivom na (besplatni) broj +1-844-234-2500 (kako je navedeno: https://hr.airbnb.com/help/article/2273?_set_bev_on_new_domain=1651070453_YTU3MjE4NmQwN2Ex#section-heading-1-0).

S tim u vezi, ako niste zaprimili odgovor u od strane voditelja obrade roku od mjesec dana, možete se obratiti Agenciji s potpunim zahtjevom za utvrđivanje povrede prava: https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/ uz dostavu relevantnih dokaza o povredi zaštite osobnih podataka i uz dostavu relevantnih dokaza o nepostupanju voditelja obrade po Vašem zahtjevu.

Više o svojim pravima možete saznati na internetskoj poveznici: https://azop.hr/wp-content/uploads/2021/11/Gradani-upoznajte-svoja-prava-8.pdf

X
Skip to content