HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 11. kolovoza 2023. 

Sklapanje pretplatničkog ugovora – ukradena osobna iskaznica

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako mu je u rujnu 2018. ukradena osobna iskaznica te je isto prijavio Policijskoj upravi i zatražio izradu nove osobne iskaznice. Nadalje, podnositelj ističe kako mu je u studenom 2018. pristigla od teleoperatera opomena iako do tada nije dobio nikakav ugovor niti račun te je povratno obaviješten kako je na njegovo ime sklopljen pretplatnički ugovor za tarifu i uzet mobitel uz mjesečnu pretplatu. Zaključno je podnositelj istaknuo kako je dobio blokiranje spornog pretplatničkog broja.

Uz svoj Zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, podnositelj je priložio sljedeću dokumentaciju: Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa od 11. rujna 2018. godine na ime podnositelja zahtjeva; Opomenu društva za razdoblje 9/18 na ime podnositelja zahtjeva; Potvrdu MUP-a od 13. studenog 2018. godine kojom se potvrđuje daje podnositelj prijavio nestanak osobne iskaznice; Potvrdu MUP-a, kojom se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva prijavio sklapanje spornog pretplatničkog ugovora; presliku osobne iskaznice broj; email korespondenciju (prigovore) upućene društvu; presliku zahtjeva za rješavanjem spora u skladu sa člankom 51. Zakona o elektroničkim komunikacijama upućen HAKOM-u.

Zahtjev nije osnovan.

U cjelokupno provedenom postupku  proizlazi kako je između društva kao voditelja obrade i podnositelja zahtjeva 11. rujna 2018. godine sklopljen Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa za pretplatnički broj kojom prilikom je izvršena identifikacija korisnika (priložena preslika Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa te preslika osobne iskaznice). Pritom je potrebno naglasiti, a vezano uz navode podnositelja da mu je početkom 9. mjeseca ukradena osobna iskaznice, kako je nestanak iste prijavio 04. listopada 2018. godine, a što je utvrđeno iz dostavljene Potvrde MUP-a. U istoj je, između ostalog, istaknuto da je podnositelj zahtjeva u prijavi o nestanku naveo da je izgubio novčanik dana 03. listopada 2018. godine u kojem je bila osobna iskaznica, a što je u suprotnosti s navodima iz zahtjeva putem kojeg se podnositelj obratio Agenciji.

U provedenom postupku nije utvrđeno da se prikupljeni podaci ne odnose na podnositelja zahtjeva tj. da su isti netočni ili neažurni. Naime, prikupljeni dokazi u provedenom postupku ne upućuju na nesumnjivo (nezakonito) postupanje u obradi osobnih podataka podnositelja zahtjeva od strane voditelja obrade, budući da je predmetni Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa popunjen sa osobnim podacima podnositelja zahtjeva koji su identični sa osobnim podacima na važećoj osobnoj iskaznici podnositelja zahtjeva. Prema tome, u cjelokupno provedenom postupku je utvrđeno da su osobni podaci podnositelja zahtjeva obrađivani sukladno člancima 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno kako je za isto postojala zakonita svrha i pravna osnova, točnije zasnivanje pretplatničkog odnosa s društvom. Stoga, imajući u vidu odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka te okolnosti, činjenice i dokaze koji su utvrđeni prilikom provođenja nadzornih aktivnosti i u cjelokupnom postupku, u konkretnom slučaju nije utvrđeno da je u opisanom slučaju došlo do povrede odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vezano uz navode podnositelja zahtjeva kako isti nije popunio sporni zahtjev za zasnivanje pretplatničkih odnosa, potrebno je naglasiti da ova Agencija nije nadležna za utvrđivanje valjanosti pravnog posla te se za utvrđivanje mane volje kod sklapanja pravnog posla potrebno obratiti nadležnim institucijama (sudovima opće nadležnosti). Također, navodimo kako ova Agencija nije nadležna za utvrđivanje istovjetnosti potpisa, već se navedeno provodi u sudskim postupcima od strane za to ovlaštenih stručnjaka.

Više u Rješenju

X
Skip to content