HR | EN

logo
header pozadina-min

T4DATA- održana edukacija u Puli, 29.5.2019.

T4DATA – Trening za tijela za zaštitu osobnih podataka i službenike za zaštitu osobnih podatka- Pula

Agencija za zaštitu osobnih podataka je, u sklopu provedbe EU projekta T4DATA – Trening za nacionalna nadzorna tijela i službenike za zaštitu osobnih podataka 29. svibnja 2019. godine u Puli održala stručnu edukaciju namijenjene isključivo službenicima za zaštitu osobnih podataka u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Stručnjaci Agencije za zaštitu osobnih podataka su kroz cjelodnevnu edukaciju svim prisutnim službenicima, dodatno ukazali na pojedine odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, pojasnili sve obveze i dužnosti koje predviđa posao službenika za zaštitu podataka te predstavili glavne značajke rada na Priručniku kao dijelu materijala u okviru T4DATA namijenjenog osposobljavanju službenika za zaštitu podataka, posebice u javnom sektoru, u pogledu njihovih dužnosti koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka

U narednim mjesecima, projekt T4DATA predviđa i ciklus edukacija koji će biti dostupni putem online platforme posebno dizajnirane za e-learning trening, o čemu uskoro opširnije.

A

Povezano

X
Skip to content