HR | EN

logo
header pozadina-min

T4DATA-održana edukacija u Zagrebu, 13.6.2019.

T4DATA – Trening za tijela za zaštitu osobnih podataka i službenike za zaštitu osobnih podatka- Zagreb

Agencija za zaštitu osobnih podataka je, u sklopu provedbe EU projekta T4DATA – Trening za nacionalna nadzorna tijela i službenike za zaštitu osobnih podataka 13. lipnja 2019. godine u Zagrebu održala stručnu edukaciju namijenjenu isključivo službenicima za zaštitu osobnih podataka u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Stručnjaci Agencije za zaštitu osobnih podataka su kroz cjelodnevnu edukaciju svim prisutnim službenicima, dodatno ukazali na pojedine odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, pojasnili sve obveze i dužnosti koje predviđa posao službenika za zaštitu podataka te predstavili glavne značajke rada na Priručniku kao dijelu materijala u okviru T4DATA namijenjenog osposobljavanju službenika za zaštitu podataka, posebice u javnom sektoru, u pogledu njihovih dužnosti koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka

U narednim mjesecima, projekt T4DATA predviđa i ciklus edukacija koji će biti dostupni putem online platforme posebno dizajnirane za e-learning trening, o čemu uskoro opširnije.

Na sljedećim linkovima možete pogledati snimke edukacije održane 13. lipnja 2019. godine u Zagrebu:

Edukacija T4DATA- Zagreb – 1. dio

Edukacija T4DATA- Zagreb- 2. dio

Edukacija T4DATA- Zagreb- 3. dio

A

Povezano

X
Skip to content