HR | EN

logo
header pozadina-min

Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom

Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da je bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu bivšeg zaposlenika te se podnositelj zanima za mogućnost korištenja tako dobivenih informacija od strane bivšeg poslodavca.

Ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade ili izvršavanje zadaće od javnog interesa/službene ovlasti voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade ili, u pogledu obrade iz stavka 1. točke e), mora biti nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade.

Sukladno navedenome ne razabire se pravna osnova za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka u konkretnom slučaju.

Ako smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka imate određena prava prema voditelju obrade kao primjerice:

Pravo na pristup svojim osobnim podacima (članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Pravo na brisanje osobnih podataka – ako se ne primjenjuje iznimka propisana člankom 17. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka (članak 17. stavak .1 Opće uredbe o zaštiti podataka)

Pravo na prigovor obradi osobnih podataka (članak 21. Opće uredbe o zaštiti podataka)

Stoga Vas Agencija upućuje na podnošenje pisanog upita direktno voditelju obrade ili na podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava direktno kod voditelja obrade.

Ako ne zaprimite odgovor od strane voditelja obrade u roku od mjesec dana (brisanje, pristup ili prigovor) ili smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji s potpunim zahtjevom za utvrđivanje povrede prava: https://azop.hr/zahtjev-za-utvrdivanje-povrede-prava/ uz dostavu relevantnih dokaza o povredi zaštite osobnih podataka i uz dostavu relevantnih dokaza o nepostupanju voditelja obrade po Vašem zahtjevu.

Konačno, ističemo da su čl. 142. i 146. Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019, 84/2021, 114/2022, 114/2023) utvrđene kaznenopravne sankcije za povredu tajnosti pisama i drugih pošiljaka, odnosno za nedozvoljenu uporabu osobnih podataka. Kazneni postupci u navedenim slučajevima pokreću se na prijedlog. Nadalje, hoće li se određeni dokaz moći koristiti u sudskom postupku i kakva će biti njegova dokazna snaga ovisi o sudskoj samostalnoj ocjeni sukladno pravilima kaznenog odnosno parničnog postupka.

 

A

Povezano

Nadzor poslovne elektroničke pošte

Nadzor poslovne elektroničke pošte Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) je zaprimila upit o tome je li nekim zakonom konkretno propisano da je video-nadzor dozvoljen na radnom mjestu, odnosno da je zabranjen na mjestima kao što su sanitarni...

Uporaba e-mail adrese nakon prestanka radnog odnosa

Uporaba e-mail adrese nakon prestanka radnog odnosa Vezano uz Vaš upit upućen ovoj Agenciji o uporabi e-mail adrese nakon prestanka radnog odnosa, navodimo sljedeće: Prvenstveno, ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o...

X
Skip to content