HR | EN

logo
header pozadina-min

Objavljeno 23.10.2023.

Tonsko snimanje sjednice Povjerenstva za reklamacije potrošača

 

Nastavno na upit o tonskom snimanju sjednice Povjerenstva za reklamacije potrošača, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Prvenstveno ističemo da je za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe  o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako je pravni temelj za obradu osobnih podataka pravna obveza voditelja obrade, tada ta pravna osnova mora biti utvrđena u pravu Unije ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe, a tom pravnom osnovom mora biti određena i svrha obrade.

Sukladno članku 26. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) (u daljnjem tekstu: Zakon) trgovac koji pruža javne usluge iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Nadalje, sukladno čl. 26. st. 10. Zakona, postupak osnivanja, način rada te prava i obveze članova savjetodavnog tijela odnosno povjerenstva za reklamacije potrošača uređuju se aktima javnopravnih tijela iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka odnosno trgovaca iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

S tim u vezi, ističemo kako su, prema članku 10. stavku 1. točki 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.

Sukladno navedenome, a obzirom da ste u Poslovniku Povjerenstva za reklamacije potrošača predvidjeli mogućnost tonskog snimanja sjednica, nije potrebna privola prisutnih osoba ukoliko su o tome obaviješteni te eventualno možemo uputiti na načelo „smanjenje količine podataka“ iz članka 5. stavka 1. točke (c) koje traži da osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

Zaključno, svaki set podataka koji je nužan da se ispuni predmetna svrha je s aspekta Opće uredbe o zaštiti podataka dopušten, a na ostale podatke voditelj obrade (Vi) je dužan primijeniti tehničke i organizacijske mjere zaštite pa je prilikom javne objave potrebno na odgovarajući način anonimizirati podatke koji se ne bi smatrali nužnim setom podataka.

X
Skip to content