HR | EN

logo
header pozadina-min

U Skoplju predstavljen Twinning projekt „Pružanje potpore u implementaciji moderniziranog zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka“

Agencija za zaštitu osobnih podataka Sjeverne Makedonije, Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske i Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) u Skoplju, 30. rujna 2021. organizirali su kick-off sastanak na kojem je predstavljen Twinning projekt „Pružanje potpore u implementaciji moderniziranog zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka“.

EU projekt vrijedan 700.000 eura, Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi od 1. lipnja 2021. u suradnji s partnerima iz Njemačke zaklade za međunarodnu suradnju (German Foundation for International Legal Cooperation – IRZ) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU), a cilj je unaprijediti rad Agencije za zaštitu osobnih podataka te poboljšati zaštitu temeljnih prava i nacionalni sustav zaštite osobnih podataka u Republici Sjevernoj Makedoniji u skladu sa standardima pravne stečevine Europske unije.

Prigodom predstavljanja projekta, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravko Vukić zahvalio se svim partnerima na podršci i suradnji, kao i na povjerenju koje je Agencija dobila: „Razumijemo poteškoće na koje nailazite, jer nedavno smo se i sami susretali s njima. Zajedno s iskusnim njemačkim kolegama, uspješno se možemo suočiti sa svim izazovima i pružiti podršku Sjevernoj Makedoniji na putu ka implementaciji moderniziranog zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka. Siguran sam da ćemo zajedno postići održive rezultate te da će ovaj projekt pružiti dobre temelje za rad Agencije za zaštitu podataka Sjeverne Makedonije i drugih institucija.“, rekao je ravnatelj Vukić te naglasio kako privatnost danas mora biti zaštićena više nego ikada prije, a upravo tijela za zaštitu osobnih podataka imaju ključnu ulogu u tom zadatku.

Radni dio događaja uključivao je dvije prezentacije. Stalna savjetnica u ovom Twinning projektu, gđa Sanja Silaj Zeman, predstavila je tri komponente projekta te planirane projektne aktivnosti i očekivane projektne rezultate. Gđa Anamarija Mladinić, viša savjetnica specijalistica i kratkoročni stručnjak u projektu, predstavila je rezultate internetskog istraživanja  o razini svijesti zaštite osobnih podataka i razumijevanja obveza iz Zakona o zaštiti osobnih podataka koji je proveden među voditeljima obrade u Sjevernoj Makedoniji u razdoblju od 25. kolovoza do 25. rujna 2021.godine. Istraživanje je pokazalo da čak 84% sudionika ankete smatra da je usklađenost sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka važno za poslovanje njihove organizacije. Nadalje, zanimljiv podatak je da čak 63% voditelja obrade koji su sudjelovali u anketi smatra da im je potrebna dodatna edukacija u području zaštite osobnih podataka. Kao najveće izazove s kojima se susreću prilikom usklađivanja poslovnih procesa s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, sudionici ankete ističu: kako procijeniti rizik koji obrada osobnih podataka može imati na prava pojedinaca, kako odrediti pravni temelj za obradu osobnih podataka te mapirati podatke i informacijske tokove. Pored navedenog, za voditelje obrade izazov predstavljaju i implementacija tehničkih i organizacijskih mjera, provedba procjene učinka na zaštitu osobnih podataka te nedovoljna informiranost zaposlenika o važnosti zaštite osobnih podataka.

Događaj je zaokružen panel raspravom na temu “Novi pravni okvir za zaštitu osobnih podataka: izazovi i mogućnosti za organizacije”, na kojem je sudjelovao g. Igor Vulje, zamjenik ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka i voditelj projekta, te stručnjaci za zaštitu osobnih podataka iz Sjeverne Makedonije i Njemačke.

Novi Zakon o zaštiti osobnih podataka (kao i GDPR) uvodi značajne promjene: uvodi nove definicije i koncepte, uvodi nove obveze za voditelje i izvršitelje obrade podataka te unapređuje prava ispitanika. Implementacjia novog Zakona o zaštiti podataka predstavlja značajan izazov za voditelje i izvršitelje obrade jer moraju biti proaktivni i poboljšavati svoje mehanizme transparentnosti, implementirati nove koncepte kao što su procjena učinka na zaštitu podataka, tehnička i integrirana zaštita osobnih podataka, izvješćivanje o povredama osobnih podataka itd. Dodatnu zabrinutost kod voditelja obrade izazivaju i visoke novčane kazne koje će uslijediti ukoliko ne usklade svoje postupke obrade osobnih podataka s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Upravo je svrha provedbe ovog Twinning projekta olakšavanje implementacije Zakona o zaštiti osobnih podataka kroz izradu standardnih operativnih procedura, smjernica i održavanje edukativnih aktivnosti za zaposlenike Agencije za zaštitu osobnih podataka u Sjevernoj Makedoniji te kroz izradu smjernica, vodiča i edukativnih materijala i održavanje edukativnih aktivnosti koje će voditeljima i izvršiteljima obrade olakšati usklađivanje s Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Također, neophodno je podići i razinu svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka kao temeljnom pravu kod cjelokupne javnosti, informirati građane o njihovim pravima vezano za zaštitu osobnih podataka te potaknuti građane da koriste svoja prava, a u slučaju povrede prava na zaštitu osobnih podataka da se obrate Agenciji. U svim navedenim aktivnostima zaposlenicima, stručnjacima za zaštitu osobnih podataka iz Agencije za zaštitu osobnih podataka u Sjevernoj Makedoniji, potporu će pružati AZOP-ovi stručnjaci te stručnjaci iz nekoliko njemačkih nadzornih tijela za zaštitu podataka.

A

Povezano

X
Skip to content