HR | EN

logo
header pozadina-min

Zahtjev ispitanika za pristup osobnim podacima, ograničenje obrade i povlačenje privole

Objavljeno 13.10.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je  zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka, u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je zatražio od Voditelja obrade pristup svojim osobnima podacima, na način da je zatražio informaciju na koji način Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke o o njemu kao korisniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s konkretnim odgovorom je li Voditelj obrade i kome u prošlosti ustupao njegove osobne podatke i po kojoj osnovi. U svom zahtjevu također je zatražio ograničenje obrade osobnih podataka na najmanju moguću mjeru propisanu zakonom te je posebno naglasio kako povlači sve privole koje (ako) je po bilo kojoj osnovi dao.

Nadalje se navodi kako je zaprimio odgovor na zatražene informacije od Voditelja obrade, a iz kojega se po navodima podnositelja zahtjeva mogu izvući zaključci kako Voditelj obrade obrađuje njegove osobne podatke u opsegu ime, prezime, adresa, matični broj, financijske podatke, dok u odgovoru Voditelj obrade ne spominje podatke o njegovom imovinskom socijalnom statusu, a kako je iz odgovora vidljivo da prikupljaju i druge podatke, odnosno pripadnost kategoriji staračkog domaćinstva s određenim prihodima te broju članova porodičnog domaćinstva. Nadalje se navodi kako Voditelj obrade gore navedene osobne podatke upućuje trećim stranama bez prikupljene privole.

Isto tako, podnositelj zahtjeva ističe kako njegovom upitu za informacijama iz rujna 2019. godine praktično nije udovoljeno iz razloga što se komunikacijskim floskulama izbjegava konkretni odgovor na pitanje jesu li i kome sve u prošlosti ustupani njegovi osobni podaci i po kojoj osnovi, već se općenito daje informacija da se podaci dostavljaju dobavljačima Voditelja obrade i to kako navodi podnositelj zahtjev temeljem koncesijskog ugovora između Voditelja obrade te Općine X.

Nadalje, podnositelj zahtjeva navodi kako kao vlasnik osobnih podataka ima pravo dobiti konkretan odgovor od Voditelja obrade u odnosu na postavljeni upit te kako ima pravo onemogućiti Voditelja obrade da ustupa njegove osobne podatke trećim stranama o imovinskom statusu i kako je mišljenja da pravna osnova za ustupanje njegovih osobnih podataka trećim stranama ne može biti koncesijski ugovor kojeg Voditelj obrade nije sklopio sa njim kao podnositeljem zahtjeva.

Zahtjev nije osnovan.

Voditelj obrade u očitovanju naveo je kako je podnositelju zahtjeva od strane službenika za zaštitu osobnih podataka dostavljen odgovor u kojemu je navedena svrha obrade, vrsta osobnih podataka koji se obrađuju te kome se dostavljaju osobni podaci te mu je ponovno dostavljena i obavijest o zaštiti osobnih podataka za korisnike javnih usluga u kojoj je navedena svrha obrade osobnih podataka, kao i vrsta osobnih podataka koji se obrađuju. Voditelj obrade kao davatelj javne usluge dužan s aspekta Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju otpadom, Zakona o koncesijama te poreznih propisa voditi propisane evidencije kao i ispostavljati račune za pruženu javnu uslugu te kako je obrada osobnih podataka nužna kako bi se ispunile zakonske obveze te kako bi se osiguralo ispunjenje ugovornih obveza temeljem sklopljenog Ugovora o koncesiji.

Zaključno se navodi kako Voditelj obrade koristi vanjske dobavljače za održavanje računovodstvenog (IT) sustava te produkciju dokumenata te kako su s istima u svrhu izvršenja ugovornih obveza dostavljeni podaci korisnika isključivo u nužnoj mjeri koja je potrebna za izvršenje usluga. Sa svim dobavljačima su sklopljeni i ugovori o obradi osobnih podataka u kojemu slučaju se društvo X nalazi u ulozi voditelja obrade osobnih podataka.

Više u Rješenju

X
Skip to content