HR | EN

logo
header pozadina-min

Prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava pročitajte više o Vašem pravu na podnošenje pritužbe kao i našu Politiku privatnosti kako biste se informirali o načinu obrade Vaših podataka tijekom tog postupka.

Prije podnošenja pritužbe molimo odgovorite u obrascu na pitanje (odaberite sve opcije koje se primjenjuju na Vas) 

 • Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u) podnosim pritužbu jer je:
 • AZOP nadzorno tijelo za zaštitu podataka u mjestu mog uobičajenog boravka
 • AZOP nadzorno tijelo za zaštitu podataka u mojem mjestu rada
 • AZOP nadzorno tijelo za zaštitu podataka u mjestu u kojem je došlo do navodnog kršenja mojih prava na zaštitu osobnih podataka
 • AZOP je nadzorno tijelo za zaštitu podataka nadležno za nadzor voditelja obrade podataka koji je povrijedio moje pravo na zaštitu osobnih podatakaNe znam odgovoriti na ovo pitanje 

Napominjemo da Vaš zahtjev može podlijegati postupku suradnje (poznat i kao mehanizam „jedinstvene kontaktne točke” ili „One-Stop-Shop”) ako se odnosi na obradu osobnih podataka koja se odvija u više zemalja EU-a/EGP-a ili utječe na ispitanike u više od jedne zemlje EU-a/EGP-a. U tom slučaju više od jednog europskog nadzornog tijela bit će uključeno u rješavanje Vašeg zahtjeva.

Više o postupku „One-Stop-Shop” možete saznati na internetskim stranicama Europskog odbora za zaštitu podataka te infografici: https://edpb.europa.eu/system/files/2022-02/2020_06_22_one-stop-shop_leaflet_hr.pdf

Opseg zahtjeva

Ovaj obrazac primjenjuje se samo na pritužbe u vezi s mogućim povredama u vezi s obradom Vaših osobnih podataka u skladu s člankom 77. Opće uredbe o zaštiti podataka i člankom 34. stavkom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Napominjemo da se ovaj obrazac ne bi trebao upotrebljavati za skretanje pozornosti AZOP-a na konkretna navodna kršenja zakonodavstva o zaštiti podataka, koja se ne odnose izravno na Vas kao ispitanika. Za opće upite i informacije, posebno o tome kako ostvariti prava ispitanika u odnosu na voditelja obrade, obratite nam se putem kontakata na poveznici https://azop.hr/kontakt/.

Zahtjev možete podnijeti putem ovog elektroničkog obrasca. Alternativno, možete ga preuzeti, ispuniti i poslati Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: azop@azop.hr ili usmeno izjaviti na zapisnik. 

Preuzmite obrazac

Napominjemo da upotreba ovog obrasca nije obvezna za podnošenje vašeg zahtjeva, već se njime nastoji olakšati podnošenje zahtjeva i potpunost informacija te postupak za rješavanje zahtjeva.

  Zahtjev za utvrđivanje povrede prava


  Navedite razloge za svoju pritužbu što je više moguće, navodeći činjenice kronološkim redoslijedom.  X
  Skip to content