HR | EN

logo
header pozadina-min

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Poštovani/e,

obavještavamo Vas da je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. travnja 2018., objavljen u Narodnim novinama NN 42/2018 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html te da stupa na snagu 25. svibnja 2018.

A

Povezano

X
Skip to content