48. plenarni sastanak EDPB-a – usvojeni dokumenti

Na 48. plenarnom sastanku Europskog odbora za zaštitu podataka, održanom 13. travnja 2021., AZOP je sudjelovao u donošenju mišljenja o Odlukama o primjerenosti Ujedinjenog kraljevstva i Smjernica o targetiranju korisnika društvenih medija, Smjernica o primjeni članka 65. stavka 1. točke a) GDPR-a i Izjave o međunarodnim sporazumima koji uključuju transfer, izmjene u proceduri vezano uz odobrenje kriterija certificiranja https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopted-documents-48th-plenary_hr.

Mišljenja o Odlukama o primjerenosti Ujedinjenog Kraljevstva   

Nacrt mišljenja EDPB-a o Odluci o primjerenosti UK u skladu s GDPR-om

Europska komisija je pokrenula postupak za formalno usvajanje nacrta provedbene odluke o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka od strane Ujedinjenog Kraljevstva (“UK”) u skladu s GDPR-om te je zatražila mišljenje EDPB-a.

Nacrt mišljenja EDPB-a o Odluci o primjerenosti UK u skladu s LED direktivom (Direktiva o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podatakate o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP)

Oba mišljenja su usvojena.

Također, usvojene su obje verzije Smjernica o primjeni članka 65. stavka 1. točke a) GDPR-a (verzije uključuju onu za javnost i onu za internu uporabu a koja uključuje pitanja isključivo unutarnje organizacije u planiranju i pripremi nacrta obvezujuće odluke EDPB-a), Smjernice o targetiranju korisnika društvenih mreža,  Izjava o međunarodnim sporazumima koji uključuju transfer, izmjene u proceduri vezano uz odobrenje kriterija certificiranja.

 

A

Povezano

Phishing napadi – kako ih prepoznati i zaštititi se

Phishing napadi – kako ih prepoznati i zaštititi se

Phishing se odnosi na internetske prijevare u vidu lažnih e-poruka koje izgledaju kao da su ih poslale legitimne organizacije (primjerice banka, tijelo javne vlasti ili internet stranica za kupovinu), a koje primatelja navode na dijeljenje osobnih, financijskih ili...

X
Skip to content