HR | EN

logo
header pozadina-min

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaštita osobnih podataka u radnim odnosima

 


 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

 

Djeca i mladi u svijetu modernih tehnologija

 

Zaštita osobnih podataka prilikom korištenja interneta: naučimo pravilno koristiti internet!

 

 

VODIČI IZRAĐENI U SURADNJI S IRSKIM NADZORNIM TIJELOM ZA ZAŠTITU PODATAKA U OKVIRU EU PROJEKTA ARC, PRIMJENJIVI ZA ORGANIZACIJE IZ PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA

 

KLJUČNI KORACI ZA USKLAĐIVANJE S GDPR-om, PRAVNE OSNOVE, NAČELA ZAKONITE OBRADE,  POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Upitnik za samoprocjenu usklađenosti s GDPR-om

GDPR smjernice za male i srednje poduzetnike

 

Kratki vodič kroz osnove zaštite podataka

 

Vodič o pravnim osnovama za obradu osobnih podataka

 

Kratki vodič kroz načela zaštite podataka

 

VODIČI NA TEMU SIGURNOSTI PODATAKA

Phishing i socijalni inženjering

 

Vodič za informacijsku sigurnost

 

Pet koraka do sigurnog Cloud okruženja

 

Smjernice za poduzetnike koji angažiraju pružatelje usluga u Cloudu

 

Vodič za procjenu učinka na zaštitu podataka

 


EVIDENCIJE AKTIVNOSTI OBRADE- OBRAZAC I UPUTE ZA POPUNJAVANJE


PRAVA ISPITANIKA (KLIJENATA, KORISNIKA USLUGA, ZAPOSLENIKA)


OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM KOLAČIĆA (COOKIES)

Obavijesti o kolačićima-primjeri loše i dobre prakse
Prezentacije (GDPR osnove, Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a, Usklađivanje s GDPR-om u turizmu, Kako uskladiti web stranicu s GDPR-om, Kako i kada provesti procjenu učinka na zaštitu podataka, Zaštita osobnih podataka u zaštitarskoj djelatnosti, Zaštita osobnih podataka u marketingu, Tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka)

 


Brošura Zaštita podataka na radnom mjestu

COVID potvrde u državnom i javnom sektoru


MIŠLJENJA I PREPORUKE EUROPSKOG NADZORNIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

MIŠLJENJA, SMJERNICE I PREPORUKE ODBORA KONVENCIJE 108 VIJEĆA EUROPE

 

A

Povezano

X
Skip to content