HR | EN

logo
header pozadina-min

Deklaracija o potrebi zaštite dječje privatnosti u digitalnom okruženju – Odbor ministara Vijeća Europe

Odbor ministara Vijeća Europe je 28. travnja 2021. usvojio Deklaraciju o potrebi zaštite dječje privatnosti u digitalnom okruženju.

Imajući na umu Strategiju Vijeća Europe za prava djeteta (2016.- 2021.) koja je prepoznala prava djeteta u digitalnom okruženju kao jedno od svojih prioritetnih područja važno je naglasiti kako djeca u državama članicama Vijeća Europe imaju pravo uživati cijeli niz ljudskih prava zaštićenih Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava te da ta prava treba u potpunosti poštivati, štititi i ispunjavati, kako izvan mreže tako i na mreži.

Imajući na umu da, iako su informacijske i komunikacijske tehnologije važan alat u dječjem životu, koji nude brojne mogućnosti za njihovu dobrobit i uživanje ljudskih prava, upotreba tih tehnologija istovremeno može generirati određene rizike te je potrebno utvrditi kako će u svim postupcima koji se tiču ​​djece u kontekstu digitalnog okruženja. Primarna trebaju biti najbolji interesi djeteta, uz osiguravanje punog uživanja prava djeteta, uključujući prava na privatnost i slobodu izražavanja, mišljenja i informacija.

Sve veće oslanjanje na sustave temeljene na umjetnoj inteligenciji može donijeti i izazove i mogućnosti za potpuno uživanje ljudskih prava, uključujući prava na jednakost i nediskriminaciju, obrazovanje i slobodu izražavanja te pristup informacijama putem visokokvalitetnih i raznolikih sadržaja. Razvoj i uporaba umjetne inteligencije, robotike i srodnih tehnologija ni na koji način ne bi smjeli ograničiti ostvarivanje dječjih ljudskih prava, njihovo sudjelovanje u demokratskim procesima i demokratskim društvima koja poštuju razlike i vrednuju raznolikost i njihov slobodan razvoj.

Obzirom na navedeno, Odbor ministara Vijeća Europe smatra da bi mjere trebale jamčiti učinkovitu zaštitu prava djeteta i u tu svrhu izražava potrebu za intenziviranjem napora u ovom području pozivajući države članice da osobito obrate pozornost na pojedine elemente poput provedbe pojačanih mjera sigurnosti i zaštite u pogledu upotrebe tehnologije u kontekstu pandemije COVID-19. Istaknuta je potreba za poboljšanjem koordinacije i suradnje između tijela za zaštitu podataka te institucija u cilju promicanja dječjih prava, ulaganje u istraživanje i razvoj znanja o pravima djeteta u digitalnom okruženju, kao i promicanje stručnosti, razmjena prakse i praktičnih mjera koje omogućavaju ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju.

Cjelokupni tekst Deklaracije o potrebi zaštite dječje privatnosti u digitalnom okruženju možete pročitati na sljedećoj poveznici: Declaration on the need to protect children’s privacy in the digital environment.

A

Povezano

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Radni dokument o “pametnim gradovima”

Međunarodna radna skupina za zaštitu podataka u tehnologiji (Berlin Group), čiji je član i predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka, izradila je radni dokument o pametnim gradovima, koji uključuje preporuke pružateljima usluga i regulatorima. U radnom...

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

Vodiči i edukativni materijali o zaštiti osobnih podataka

OBRASCI ZA USKLAĐIVANJE S OPĆOM UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA SMJERNICE EUROPSKOG ODBORA ZA ZAŠTITU PODATAKA RJEŠENJA, MIŠLJENJA, PREPORUKE   VODIČI I PROMOTIVNI MATERIJALI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA ZA GRAĐANE   Kako zaštititi svoje osobne podatke u online...

X
Skip to content