HR | EN

logo
header pozadina-min

Devet novih upravnih novčanih kazni u ukupnom iznosu od 51.000 eura

Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla je voditeljima obrade novih devet upravnih novčanih kazni u ukupnom iznosu od 51.000 eura zbog kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Upravne novčane kazne zbog kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Dvije upravne novčane kazne voditeljima obrade djelatnosti kockanja i klađenja u iznosu od 15.000 i 20.000 eura izrečene su zbog nezakonite obrade osobnih podataka putem kolačića.

Voditelji obrade prikupljali su i obrađivali osobne podatke ispitanika putem kolačića bez da su ispitanicima omogućili da informirano i dobrovoljno daju ili povuku privolu za obradu osobnih podataka putem kolačića (eng. cookies – male datoteke koje Internet preglednik pohranjuje na računalo, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj kojim je ispitanik posjetio Internet stranice te na taj način pamte i prate njegove daljnje radnje na internetskim stranicama, a koja obrada je odnosna i na aspekte osobnih podataka), čime je povrijeđen članak 6. stavak 1. točka a) te s tim u svezi članak 7. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U situacijama kada se obrada osobnih podataka temelji na privoli i ima višestruke svrhe tada tekst privole (u konkretnom slučaju cookie banner) mora biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih svrha, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Budući da u konkretnom slučaju voditelji obrade nisu razdvojili tzv. cookie banner te omogućili ispitanicima jasno davanje privole u različite svrhe (marketing, analitika/statistika) jasno je kako privola nije zadovoljila pravne preduvjete te kako samim time nije valjana kao pravna osnova.

Uvidom u Pravila privatnosti kod oba voditelja obrade, utvrđeno je kako predmetni dokument ne sadrži informacije o pravnoj osnovi, skupinama/vrstama kolačića, funkciji/svrsi svakog kolačića, razdoblju pohrane kolačića, odnosno voditelji obrade nisu na adekvatan način obavijestili ispitanike o obradi osobnih podataka čime je povrijeđen članak 13. stavak 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka. Dakle, o obradi putem kolačića voditelji obrade nisu informirali ispitanike sukladno načelu transparentnosti te su na taj način ispitanici (posjetitelji internetskih stranica) bili zakinuti za informacije o obradi njihovih podataka.

Dodatno, voditelj obrade kojemu je izrečena kazna u iznosu od 20.000 eura obrađivao je osobne podatke ispitanika samim trenutkom učitavanja mrežne stranice dok isti još nisu niti dali svoj pristanak na prikupljanje pojedinih kolačića, a što je bilo nepošteno, budući da ispitanici nisu niti znali da se već u trenutku pristupa mrežnoj stranici prikupljaju njihovi osobni podaci. Time je došlo do nepoštene obrade osobnih podataka ispitanika, a što je protivno načelu zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka iz članka 5. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Upravne novčane kazne zbog kršenja Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Sedam upravnih novčanih kazni u ukupnom iznosu od 16.000 eura izrečeno je voditeljima obrade zbog neoznačavanja objekta koji je pod videonadzorom, odnosno oznaka nije vidljiva prilikom ulaska u perimetar snimanja i/ili oznaka ne sadrži sve relevantne informacije. Pojedinačne kazne od 500 eura do 4.000 eura izrečene su hotelima, ugostiteljskim objektima te trgovinama.

Naime, sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka voditelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

Stavak 2. navedenog članka propisuje kako obavijest treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

  • da je prostor pod videonadzorom
  • podatke o voditelju obrade
  • podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava

Više o obradi osobnih podataka putem kolačića i videonadzora pronađite na linku: https://azop.hr/vodici-i-promotivni-materijali-o-zastiti-osobnih-podataka/

 

A

Povezano

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je informaciju kako je došlo do "curenja" osobnih podataka više od milijun fizičkih osoba vlasnika vozila. Javnost obavještavamo kako je u tijeku nadzorno postupanje nad svim relevantnim subjektima u konkretnom slučaju te...

X
Skip to content