HR | EN

logo
header pozadina-min

Dostava izvoda prometa po računu opunomoćenoj osobi

 

Objavljeno 21.11.2023.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositeljica zahtjeva navodi kako je banka prekršila odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka na način da je izvode prometa po računu dostavila njezinom sinu dana 09. svibnja 2022. godine. Također, podnositeljica zahtjeva navodi kako je dana 22. kolovoza 2022. godine uskratila njezinom sinu X dostavu izvoda prometa po računu.

Zahtjev se odbija kao neosnovan.

Vezano uz navode podnositeljice zahtjeva kako je banka izvod po prometu na računu (koji sadrži njezine osobne podatke) ustupila njezinom sinu dana 09. svibnja 2022. godine te pritom prekršila odredbe Opće uredbe o zaštitu podataka, s tim u vezi, navodimo kako je u provedenom postupku na temelju utvrđenih činjenica i prikupljene dokumentacije utvrđeno kako je izvod prometa po računu podnositeljice zahtjeva ustupljen njezinom sinu temeljem punomoći od 27. prosinca 2013. godine, kao opunomoćeniku podnositeljice zahtjeva.

U konkretnom slučaju, banka je postupala u skladu sa svojim poslovnim procesima, a na način da je poduzela sve odgovarajuće mjere zaštite prilikom utvrđivanja identiteta osobe koja je u ime i za račun podnositeljice zahtjeva, putem priložene punomoći, zatražila dostavu izvoda prometa po računu. Dakle, iz postupanja banke, kao voditelja obrade može se zaključiti kako je ista osviještena u odnosu na postupanje sa osobnim podacima (u konkretnom slučaju izdavanja izvoda prometa po računu koji sadrži osobne podatke podnositeljice zahtjeva) u slučajevima kada se isti ustupaju drugim primateljima, u konkretnom slučaju sinu podnositeljice zahtjeva (kao opunomoćeniku) na način da ista sa oprezom pristupa utvrđivanju valjanosti punomoći za zastupanje.

Vezano za nezakonito postupanje banke dana 22. kolovoza 2022. godine, kako to navodi podnositeljica zahtjeva, iz dostavljenog očitovanja banke kao voditelj obrade razvidno je kako je djelatnica banke provela dodatne sigurnosne provjere valjanosti punomoći za zastupanje, a sve sa ciljem da osobni podaci podnositeljice zahtjeva budu ustupljeni osobi koja je za isto opunomoćena, a sukladno poslovnim procesima/procedurama.

Više u Rješenju.

X
Skip to content