Objavljeno: 10.9.2021. Temeljem učestalih upita koji se odnose na objavu osobnih podataka građana na web stranici e-oglasna.pravosudje.hr, Agencija za zaštitu osobnih podataka odgovara kako slijedi: Prije svega ističemo da se Opća uredba o zaštiti podataka izravno...