HR | EN

logo
header pozadina-min

Obavijest o održavanju intervjua (radno mjesto 37.)

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijem u državnu službu na određeno vrijeme (KLASA: 112-03/22-01/06, URBROJ: 567-01/05-22-01), za radno mjesto u Sektoru za EU, međunarodnu suradnju i pravne poslove, Službi za pravno savjetovanje

Viši stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka (radno mjesto 37.)

održat će se u utorak 25. listopada 2022. godine u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb i to za sljedeće kandidate prema sljedećem rasporedu:

Intervju s kandidatima/kinjama provodi Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

A

Povezano

Poziv na testiranje za radno mjesto 24 – stručni savjetnik

Poziv na testiranje za radno mjesto 24 – stručni savjetnik

kandidatima čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Agenciji za zaštitu osobnih podataka u Sektoru za nadzor, istrage i zaštitu prava ispitanika, Službi za nadzor...

X
Skip to content