HR | EN

logo
header pozadina-min

Obavijest o održavanju intervjua (radno mjesto 37.)

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijem u državnu službu na određeno vrijeme (KLASA: 112-03/22-01/06, URBROJ: 567-01/05-22-01), za radno mjesto u Sektoru za EU, međunarodnu suradnju i pravne poslove, Službi za pravno savjetovanje

Viši stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka (radno mjesto 37.)

održat će se u utorak 25. listopada 2022. godine u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb i to za sljedeće kandidate prema sljedećem rasporedu:

Intervju s kandidatima/kinjama provodi Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

A

Povezano

Obavijest o održavanju testiranja (radno mjesto 32.)

Obavijest o održavanju testiranja (radno mjesto 32.)

3. kolovoza 2023. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – Stručni suradnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, radno mjesto (32.) Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na...

X
Skip to content