HR | EN

logo
header pozadina-min

Poziv na testiranje za radno mjesto 24 – stručni savjetnik

kandidatima čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Agenciji za zaštitu osobnih podataka u Sektoru za nadzor, istrage i zaštitu prava ispitanika, Službi za nadzor istrage, tehnologije i sigurnost, radno mjesto (24) – Stručni savjetnik u Agenciji za zaštitu osobnih podataka  – 1 izvršitelj/ica, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 145/23 od 6. prosinca 2023. godine.

Popis kandidata:

Testiranje se provodi u dvije faze.

  1. Prva faza testiranja koja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, na koju se upućuju svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja i podnijeli su pravodobnu i potpunu prijavu, održat će se dana 23. siječnja 2024. godine (utorak) u 9,00 sati, u prostorijama Agencije za zaštitu osobnih podataka, na adresi Selska cesta 136, Zagreb.
  1. U drugu fazu testiranja kandidata, koja se sastoji od provjere znanja informatičke pismenosti i engleskog jezika, uputit će se samo oni kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja. Rezultati I. faze testiranja bit će kandidatima poznati istog dana nakon završenog testiranja (tijekom testiranja kandidati će biti informirani kada i gdje će biti obaviješteni o rezultatima) te će se nakon objave rezultata I. faze testiranja pristupiti II. fazi testiranja koje će se održati na istoj lokaciji.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši jedno od gore navedenih pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja neće priznati niti ocjenjivati.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

A

Povezano

X
Skip to content