HR | EN

logo
header pozadina-min

Objava informacije o otkazu ugovora o radu u Izvješću o radu Upravnog vijeća na internetskim stranicama

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva navodi kako su na službenim internetskim stranicama X, točnije u zbirnom Izvješću o radu Upravnog vijeća X od 24. lipnja 2020. godine odnosno u Izvješću o radu Upravnog vijeća za 2020. godinu od njegove VII. do X. sjednice za period od 31.01.2020. do 05.06.2020. godine javno objavljeni njezini osobni podaci, njezini inicijali te informacija kako je donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku ravnatelja X o redovitom otkazu ugovora o radu zbog kršenja obveza iz radnog odnosa.

Zahtjev je osnovan.

Prema tome, u ovoj upravnoj stvari utvrđeno je kako u konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni uvjeti poštene i zakonite obrade osobnih podataka podnositeljice zahtjeva uzimajući u obzir članak 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, s obzirom na to da X nije na odgovarajući način utvrdio pravnu osnovu i zakonitu svrhu za objavu osobnih podataka podnositeljice zahtjeva.

Slijedom navedenog, u cjelokupno provedenom postupku, utvrđeno je da za objavu osobnih podataka podnositeljice zahtjeva (njezinih inicijala) od strane predmetnog voditelja obrade X ne postoji zakonita/opravdana svrha i pravna osnova iz članka 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pritom je bitno napomenuti kako je svakoj obradi (objavi) osobnih podataka potrebno obazrivo pristupiti budući da osobni podaci putem interneta postaju javno dostupni širokom krugu osoba na globalnoj razini, koja može imati dalekosežnije posljedice na privatan život osoba budući da jednom objavljeni osobni podaci na internetu postaju dostupni gotovo trajno i mogu se zlorabiti.

Naknadnom provjerom utvrđeno je kako je X poduzeo odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka sukladno člancima 25. i 32. Opće uredbe o zaštiti podataka i na svojim službenim internetskim stranicama objavio samo nužne informacije, dok je osobne podatke o podnositeljici zahtjeva na odgovarajući način zaštitio/ zatamnio. S obzirom na to da je u postupku utvrđeno kako je X kao voditelj obrade poduzeo odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka podnositeljice zahtjeva sukladno člancima 25. i 32. Opće uredbe o zaštiti podataka (zacrnio njezine inicijale u objavljenom Izvješću o radu na način da ne postoji mogućnost izravnog, a tako niti neizravnog utvrđivanja njezinog identiteta), Agencija za zaštitu osobnih podataka nema potrebe za nalaganjem mjera iz članka 58. stavka 2. g) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više u Rješenju.

 

X
Skip to content